SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,ĆWICZENIA PK. „WODA 2018” W POWIECIE BUSKIM
4 czerwca 2018 r. w miejscowości Kółko Żabieckie, gm. Pacanów, pow. buski przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „WODA 2018”. Manewry te rozpoczęły cykl niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, mających na celu określenie stanu przygotowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego do działań związanych z występowaniem zagrożeń powodziowych.

W trakcie manewrów przećwiczono epizody dotyczące:

ewakuacji osób z terenów trudnodostępnych za pomocą łodzi,

wypompowywania wody z zalanych terenów z wykorzystaniem pomp szlamowych,

podwyższania korony wału przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem,

zabezpieczania i uszczelniania przebić hydraulicznych.

W ćwiczeniach udział wzięły wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Kompanii Gaśniczych Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego z powiatu buskiego i staszowskiego (60 strażaków – 16 pojazdów pożarniczych). Ponadto na miejscu ćwiczeń obecny był przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

Za organizację, przeprowadzenie oraz ocenę manewrów odpowiadali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. kpt. Ryszard Stańczak – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach.

Data dodania artykułu: 2018-06-15
Autor artykułu: kpt Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach
stat4u