SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ćwiczenia „Przesmyk suwalski Kukle – 2016”
Doskonalenie umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w sytuacji kryzysowej to główny cel, jaki przyświecał wspólnym ćwiczeniom funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG, funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w ramach konferencji naukowo-dydaktycznej „Zarządzanie kryzysowe na terenie Przesmyku Suwalskiego jako forma wzmożonej ochrony granicy Unii Europejskiej”.

27 września na przejściu granicznym w Ogrodnikach odbyło się ćwiczenie pod kryptonimem „Kukle 2016”. Doskonalono umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w trakcie wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym w pasie nadgranicznym północno-wschodniej części Polski.

Ćwiczenie było punktem kulminacyjnym zorganizowanej od 26 do 28 września w Kuklach (woj. podlaskie) przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie konferencji naukowo-dydaktycznej.

Data dodania artykułu: 2016-10-01
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u