SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Łódzkie Forum dla Zdrowia o nowych priorytetach w służbie zdrowia
Już po raz czwarty w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zebrało się Łódzkie Forum Zdrowia. Zespół powołany przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau tworzą: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Grzegorz Mazur oraz wybrani - we współpracy z ORL - przedstawiciele podmiotów leczniczych na poziomie wojewódzkim i powiatowym, a także przedstawiciele klinik i podmiotów świadczących opiekę ambulatoryjną.

Łódzkie Forum Zdrowia poświęcone było nowym priorytetom w służbie zdrowia w województwie łódzkim. Ich określenie jest bardzo ważne w obliczu zmienionych przepisów. Agnieszka Łukomska-Dulaj, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej,wyjaśniła: - Weszły w życie nowe przepisy obligujące wojewodę do podjęcia określonych czynności formalno-prawnych na bazie powstających dokumentów. Już powstały regionalne mapy potrzeb zdrowotnych. Na tym etapie musimy uszczegółowić priorytety, abyśmy mogli inwestować w służbie zdrowia. Wdrożenie inwestycji będzie wymagało uzyskania opinii wojewody, która będzie wydawana w oparciu między innymi w o regionalne mapy potrzeb zdrowotnych i priorytety.

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznejprzedstawiła priorytety, które zostaną przesłane do ministra zdrowia. Wymieniła między innymi rozwój: systemu kompleksowej opieki neurologicznej, systemu opieki rehabilitacyjnej nad chorymi z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, systemu opieki nad pacjentami zagrożonymi zachorowaniem na choroby układu krążenia, systemu opieki rehabilitacyjnej, lecznictwa w trybie jednodniowym oraz wzmocnienie infrastruktury ratownictwa medycznego.

Uczestnicy Forum Zdrowia dyskutowali nad przedstawionymi kwestiami. Adam Antczak, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi postulował, aby do priorytetów dodać cukrzycę jako punkt sam w sobie. Z kolei Łukasz Jasek, zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej powiedział: - Zwróciłbym uwagę na opiekę poszpitalną - to powinno wyraźnie wybrzmieć, bo w Łódzkiem jest z tym bardzo duży problem. Poparła go Bożena Adamkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, która stwierdziła, że opieka zdrowotna powinna dążyć do profilaktyki i opieki poszpitalnej. Powiedziała: - Profilaktyka jest w bardzo złym stanie, wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki jest związek pomiędzy nadciśnieniem, cukrzycą a udarem i chorobami wewnętrznymi. Zgodził się z tym również Lesław Pypeć, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, mówiąc: - Stomatologia nie da sobie rady z próchnicą bez profilaktyki.

Krzysztof Kuzdak, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, zwrócił uwagę na odporność bakterii szpitalnych na wszelkie dostępne antybiotyki, która - jego zdaniem - grozi wybuchem epidemii na oddziałach zabiegowych. Z kolei Bożena Łaz, prezes Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego, powiedziała, że bardzo ważna dla szpitali jest informacja, czego się od nich oczekuje i jakie zmiany powinny zostać wprowadzone.

Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej podsumowując, wymienił najważniejsze według niego priorytety: wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, wsparcie opieki nad dziećmi na tych polach, na których są zagrożenia cywilizacyjne, kompleksowość, opiekę długoterminową oraz profilaktykę. - Trzeba zacząć od właściwej analizy potrzeb - powiedział.

Data dodania artykułu: 2016-07-29
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u