SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Śniadanie z rektorami poznańskich uczelni
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zainicjował cykl spotkań z rektorami poznańskich uczelni publicznych. Tematem rozważań był rozwój wielkopolskiej nauki w kontekście „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” autorstwa wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Wojewoda mówił o celach wdrażania strategii, do których zalicza się wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm. Stwierdził także, że „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” definiuje fundamenty silnego państwa. Z kolei rektorzy wypowiadali się na temat funkcjonowania szkół wyższych oraz spraw studenckich.

Spotkania z rektorami uczelni mają mieć charakter cykliczny. - Dziękuję Państwu rektorom za przyjęcie zaproszenia i przyznam, że dyskusja w takim gronie ma ogromną wartość merytoryczną, jeśli chodzi o akademicki rozwój Poznania i całej Wielkopolski - mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann. - Plan wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, pana Mateusza Morawieckiego, przedstawia ambitne założenia wzrostu nakładów na działalność badawczą i rozwojową. Jest to impuls do budowania konstruktywnych relacji z przedstawicielami wielkopolskiej nauki - dodał, oceniając „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Jak postrzegana jest rola polskich uczelni w kontekście „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”? Plan zakłada, że Polska do 2020 roku będzie przeznaczać 2 proc. PKB na badania i rozwój. Obecnie nakłady wynoszą poniżej 1 proc. Ponadto, jednym z kluczowych założeń Planu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Ministerstwo Rozwoju, aby zrealizować ten cel, buduje „mapy potencjału gospodarczego”. Dzięki narzędziu możliwe będzie wskazanie sektorów, w których krajowa gospodarka ma największe szanse na podniesienie konkurencyjności. Równolegle w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzone są „mapy potencjału naukowego”. Scalenie prac ministerstw pozwoli wyznaczyć obszary, w których nauka będzie najlepszym partnerem dla polskich przedsiębiorców. Podczas spotkania z rektorami omawiane były także kwestie strategiczne w aspekcie szeroko rozumianego rozwoju Wielkopolski.

Data dodania artykułu: 2016-11-20
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u