SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Święto 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
Serdecznie dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych. Dzięki temu mieszkańcy województwa lubuskiego i całej Polski mogą czuć się bezpiecznie- mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podczas Święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Obchody tegorocznego święta rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu, sprawowaną przez Biskupa Pawła Sochę. Po przejściu na Plac gen. Maczka na maszt uroczyście wciągnięto flagę i rozpoczęto obchody. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Broni Mirosław Różański wraz z generałem dywizji Jarosławem Miką wręczyli najbardziej zaangażowanym żołnierzom i pracownikom wojska odznaczenia: Gwiazdy Afganistanu, Medale Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny oraz Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.

-Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do rodziny żołnierzy. Dzięki Waszemu wsparciu, mogą oni realizować swoje marzenia służąc Ojczyźnie- podkreślał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Historia 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej swój rodowód wywodzi od 11. Dywizji Piechoty III Armii Wojska Polskiego formowanej dwukrotnie. Po raz pierwszy, w październiku 1944 r. na Ziemi Lubelskiej składzie: dowództwo i sztab, 20., 22., 24. Pułki Piechoty, 42. Pułk Artylerii Lekkiej, 9. Dywizjon Artylerii Samobieżnej SU-76, Batalion Szkolny, 22. Batalion Saperów, 11. Kompania Zwiadu, 17. Kompania Łączności, 8. Kompania Chemiczna, 16. Kompania Samochodowo-Transportowa, 13. Batalion Sanitarny, 11. Szpital Weterynaryjny, 3066. Stacja Poczty Polowej, 1888. Kasa Banku Polowego, oddziały specjalne i pomocnicze. Po prawie trzech miesiącach została rozwiązana.

W 1983 r. w 300 – rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej 11. Drezdeńska Dywizja Pancerna otrzymała zaszczytne imię Króla Jana III Sobieskiego.

Od września 1967 r. 11. Dywizja jest spadkobierczynią chlubnych tradycji 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, który podczas II wojny światowej, w czasie operacji łużycko-praskiej, wsławił się w walkach pod Budziszynem i Dreznem.

Decyzją MON Nr 56/MON z dnia 13 lipca 1992 r. żagański Związek Taktyczny otrzymał nazwę 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, stając się spadkobiercą bojowych tradycji 1. Polskiej Dywizji Pancernej, dowodzonej w latach ostatniej wojny przez gen. Stanisława Maczka i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP oraz jednostek wywodzących się z 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, które weszły w jej podporządkowanie w 2001 r. i kontynuują tradycje oddziałów walczących w II wojnie światowej.

1 września 2003 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej dywizja otrzymała wyróżniającą nazwę „Lubuska”. Fakt ten jest podkreśleniem dokonań dywizji dla Ziemi Lubuskiej.

W 2001 r. 11. Dywizję Kawalerii Pancernej objęły zmiany strukturalno-organizacyjne w wyniku, których rozformowano istniejące od wielu już lat oddziały, jak: 11. Brygadę Zmechanizowaną im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego, 20. Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 11. Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego z garnizonu Żary oraz 11. Batalion Saperów i 11. Batalion Zaopatrzenia z garnizonu Świętoszów.

W ich miejsce w skład dywizji weszły nowe jednostki z 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego z Krosna Odrzańskiego.

Były to: 15. Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Dowbor – Muśnickiego z Międzyrzecza, 5. Pułk Artylerii z Sulechowa, 5. Kresowy Batalion Saperów i 4. Batalion Zaopatrzenia z Krosna Odrzańskiego. W kolejnych latach 11 Dywizja jeszcze wielokrotnie przechodził szereg przemian organizacyjnych, skutkiem których było rozformowanie min. 10 Batalionu Rozpoznawczego Strzelców Konnych Wielkopolskich i 11. Kompanii Chemicznej. Z podporządkowania wyszły także pułki przeciwlotnicze i pułk artylerii.

Obecnie, jednostki wojskowe będące w strukturze dywizji stacjonują w garnizonach województwa lubuskiego i województwa dolnośląskiego: Żagań: (dowództwo i sztab 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, 34. Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego, 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego, Świętoszów: (10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka), Międzyrzecz, Wędrzyn i Krosno Odrzańskie: (17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbór - Muśnickiego).

Data dodania artykułu: 2016-09-17
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u