SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Święto Dzieci Wojny w Łodzi
W Łodzi, przy Pomniku Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w parku imienia Szarych Szeregów, odbyły się I Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. W wydarzeniu objętym honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego uczestniczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

- Spotykamy się w miejscu, które powstało w wyniku zwyrodniałej wyobraźni i zbrodniczej determinacji totalitarnej władzy. Efektem powstania tego miejsca było pozbawienie dzieciństwa wielu dzieci. Pobawiono ich tych lat, kiedy w naturalny sposób dzieci oczekują czułości, ciepła, serdeczności, ale też wzorców osobowych, które wskażą im różnice między dobrem i złem, tym co moralnie akceptowalne i moralnie naganne. Dzieci tego obozu znalazły się w środku erupcji podłości, nienawiści i brutalności. Nie miały szans na samodoskonalenie pod czułym okiem rodziców. Musiały walczyć w najbrutalniejszej walce o przetrwanie w warunkach głodu, brudu, chorób i w nieustannym strachu przed nagłą śmiercią - powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau, po czym dodał – tym dzieciom, tym ofiarom brutalnej wojny, winni jesteśmy naszą pamięć. Serdeczną i czułą. A tym z tych dzieci, które przetrwały, także tym, które są wśród nas, winni jesteśmy ogromny szacunek. Siłą swojego charakteru przezwyciężyli traumę dzieciństwa, stając się lokalnymi, wzorcowymi obywatelami.

Obchody zainaugurowało wprowadzenie sztandarów i odegranie hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry Wojska Polskiego. Cała uroczystość odbywała się w ceremoniale wojskowym z udziałem asysty wojskowej i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: pani Jolanta Sowińska-Gogacz i pan Artur Ossowski dokonali wprowadzenia historycznego po czym odmówiona została modlitwa wyznaniowa. Po wspólnej modlitwie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Kaczorowska odczytała list wystosowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Przed zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" uczestnicy wydarzenia wysłuchali Hymnu Dzieci Wojny, zaśpiewanego a cappella przez dzieci z łódzkich szkół. Uroczystość zakończył apel poległych oraz salwa honorowa po której zabrzmiała Rota w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego.

Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komitet Organizacyjny I Centralnych Obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi w skład którego weszli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Kaczorowska, prezes ZG SDW w Polsce Włodzimierz Wołoszyński, wiceprezes ZG SDW w Polsce Adam Barczyński, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, dyrektor Łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut.

W wydarzeniu wzięli również udział między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Buda, komendant wojewódzki Policji w Łodzi Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki PSP w Łodzi Jarosław Wlazłowski, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, biskup Adam Lepa oraz ksiądz prałat Tadeusz Weber.

Data dodania artykułu: 2018-05-08
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u