SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Święto Uczelni w Olsztynie
Właśnie mija 19 lat odkąd w Olsztynie utworzony został Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Z tej okazji władze, społeczność akademicka oraz zaproszeni goście spotkali się na corocznym Święcie Uniwersytetu. W uroczystości, której towarzyszyły promocje doktorskie oraz nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Aartowi de Kruif uczestniczył Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski.

O zmianach, jakie czekają olsztyńską uczelnię w związku z wchodzącym niebawem w życie nowym prawem o szkolnictwie wyższym poinformował rektor UWM. Wraz z wejściem tzw. ustawy 2.0 zaczną obowiązywać nowe standardy jeśli chodzi o ocenę aktywności naukowej. Oceniane będą dyscypliny naukowe na uczelni, a nie jak dotychczas - wydziały. UWM będzie mógł nadal nosić nazwę uniwersytet, jeśli w minimum 6 dyscyplinach uzyska kategorię naukową A lub A+. Obecnie kategorię A posiadają już wydziały: Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Teologii, Humanistyczny. Niebawem otrzymają ją również Wydział Nauki o Żywności i Wydział Medycyny Weterynaryjnej. W sferze dydaktyki uczelnia stawia na kształcenie praktyczne, które koresponduje bezpośrednio z potrzebami regionalnego i krajowego rynku pracy oraz obecnymi trendami w zakresie zatrudnienia. W dostosowaniu szkolnictwa do aktualnego rynku ma pomóc również koncepcja kształcenia dualnego, współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz działalność utworzonej niedawno Akademii Biznesu UWM.

Jak zapowiedział rektor, w roku akademickim 2018/19 kandydaci będą mogli wybierać spośród 75 kierunków, w tym spośród 15 o profilu praktycznym. Zwrócił również uwagę na to, że uczelnię czeka dużo przedsięwzięć inwestycyjnych, między innymi: budowa obiektów Wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM, które stanie między Centrum Konferencyjnym a Wydziałem Humanistycznym i będzie służyć mieszkańcom Olsztyna i regionu. Obecnie trwają prace modernizacyjne na stadionie lekkoatletycznym, a w najbliższych planach jest termomodernizacja domu studenckiego nr 1 oraz rozbudowa szpitala uniwersyteckiego.

Święto uczelni było również okazją do zaprezentowania społeczności akademickiej oraz wszystkim zebranym nowych doktorów. Podczas uroczystej promocji doktorskiej dyplomy odebrało 111 doktorów oraz 38 doktorów habilitowanych.

Rektor UWM wręczył także „Złote laury UWM” 4 osobom: dr hab. Bogusławowi Hajdukowi, prof. UWM, dr hab. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM, prof. Alle Kamałowej i dr. inż. Gabrielowi Kopiejewskiemu. Tytuł honorowego profesora UWM rektor przekazał natomiast prof. Jerzemu Merkiszowi z Politechniki Poznańskiej za wieloletnią współpracę z WNT UWM.

Data dodania artykułu: 2018-06-07
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u