SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w Kraszewie
Udzielenie pierwszej pomocy czy zasady korzystania z telefonów alarmowych to tematy omawiane podczas spotkania w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. W lekcji bezpieczeństwa wziął udział Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

Spotkanie to odbyło pod hasłem ,,Kręci mnie bezpieczeństwo - przez cały rok szkolny” w ramach kampanii prowadzonej pod patronatem honorowym Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem dziecięcego panelu bezpieczeństwa w Kraszewie była Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Ciechanowie. W spotkaniu wzięło udział około 160 dzieci.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. mgr Jarosław Nowosielski, a także nauczyciele pracujący w szkole w Kraszewie. Spotkanie otworzył Dyrektor Zespołu Szkół w Kraszewie – Stanisław Studziński, który przedstawił rolę i znaczenie prelekcji przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń bezpieczeństwa. Krzysztof Bieńkowski podczas bezpośredniej rozmowy zachęcił uczniów do poznawania różnych sposobów reagowania na zagrożenia, które najczęściej mogą zagrażać im i ich bliskim.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji na temat sposobów ratowania życia, ale również sami przedstawiali formy ostrzegania przed zagrożeniami i zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych z fantomami, podczas których uczyli się udzielać pierwszej pomocy. W czasie pobytu funkcjonariuszy w szkole, dzieci zapoznały się z ich pracą: od zgłoszenia zdarzenia, poprzez alarmowanie i wyjazdu zastępu straży pożarnej do akcji w sytuacji zajścia pożaru, aż do ratowania poszkodowanych. Na spotkaniu szczególnie uwrażliwiano dzieci na zagrożenia płynące z nieszczelnych instalacji grzewczych i z zatrucia czadem. Strażacy omówili także zagadnienia związane z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych i katalog zasad korzystania z numerów alarmowych 998 i 112. Przeprowadzili także pokaz sprzętu medycznego i wyposażenia jednostek ratownictwa. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne i odblaski.

Data dodania artykułu: 2017-11-26
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u