SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Ludzie budzą się do życia. Do lepszego życia”
Skromny, ale znaczący jubileusz 2-lecia funkcjonowania Rządowego Programu Rodzina 500 Plus uczczono w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Z tej okazji wojewoda Artur Chojecki zaprosił na spotkanie przedstawicieli beneficjentów: rodziny państwa Anety i Krzysztofa Grusanców z Ostródy - rodziców sześciorga dzieci oraz państwa Anny i Grzegorza Wardzyńskich z Radostowa, w gminie Jeziorany, z trójką dzieci. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły dotrzeć do Olsztyna ojcom obu rodzin, więc rodziny były reprezentowane przez mamy i ich pociechy.

Panie Grusanc i Wardzyńska otrzymały od Artura Chojeckiego wiązanki kwiatów, a najstarsi z rodzeństwa kosze upominkowe ze słodyczami i zabawkami. Wojewoda podziękował obu paniom za ich codzienny trud, jaki jest udziałem wszystkich matek wypełniających swoje zadania na rzecz rodziny.

Obecnym na spotkaniu dziennikarzom dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Marcin Jastrzębski przedstawił dane z realizacji Programu 500 Plus w kraju i w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei panie Anna Wardzyńska i Aneta Grusanc mówiły o swoich codziennych sprawach. Środki ze świadczenia w obu rodzinach zagospodarowywane są bardzo podobnie – dzięki nim dzieci mogą rozwijać m.in. swoje sportowe pasje, chodzą na zajęcia w klubach, jeżdżą na zawody, osiągają pierwsze sukcesy. 500 Plus pozwala obu rodzinom na ciekawsze niż wcześniej wspólne spędzanie czasu. Łatwiej jest zorganizować wakacyjny wypoczynek dla wszystkich – latem spędzają wakacje zwiedzając kraj. Państwo Grusancowie preferują wypoczynek nad morzem, państwo Wardzyńscy jeżdżą po Polsce zaglądając do miejsc znanych z obiektów zabytkowych, bądź wyjątkowego środowiska przyrodniczego.

Głos zabrali również zaproszeni na spotkanie dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z Jezioran, Olsztyna i Ostródy. Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor olsztyńskiego MOPS mówiła o danych statystycznych ukazujących, że 500 Plus znacząco zmniejszyło liczbę osób korzystających z innych środków i programów pomocy społecznej. Z kolei Kazimierz Jędrzej Wosiek, dyrektor MOPS w Ostródzie, zwrócił uwagę, że wbrew pojawiającym się w mediach informacjom rodziny korzystające ze świadczenia w ramach Programu 500 Plus wykazują większą aktywność zawodową. Skończył się marazm, widać wyraźnie, że korzystanie z tego programu stymuluje ludzi do większej zaradności, do znajdywania pracy, do poprawy warunków bytowych. „Ludzie budzą się do życia. Do lepszego życia”.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania wojewoda zapalił dwie świeczki na dwóch tortach, które odważnie zdmuchnęli młodzi przedstawiciele obu rodzin.

1 kwietnia 2016 roku wszedł w życie Rządowy Program Rodzina 500 plus. polegający na częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, wypłacanych w formie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko. Świadczenie to, zgodnie z zapisami ustawy, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Tylko takie warunki muszą spełniać rodziny korzystające z tego świadczenia.

Od wejścia w życie Programu Rodzina 500 plus do lutego 2018 roku w województwie warmińsko – mazurskim wypłacono łącznie 1.798.927.755 zł (w 2016 roku kwotę - 706.263.970zł, w 2017 roku - 941.402.001 zł, w okresie od stycznia do końca lutego 2018 roku – 151.261.784zł), na realizację ponad 3.560.000 świadczeń dla ponad 175 tys. uprawnionych dzieci. W naszym województwie korzysta z nich średnio ok. 100 tys. rodzin.

Data dodania artykułu: 2018-04-05
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u