SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Mieszkanie Plus” w Gdyni
Około 500 mieszkań na wynajem może w najbliższym czasie powstać w Gdyni w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. To efekt listu intencyjnego podpisanego przez władze miasta i BGK Nieruchomości S.A. – Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki – podkreślali zgodnie przedstawiciele samorządu i spółki odpowiedzialnej za pilotażowe inwestycje.

List intencyjny, podpisany 26 października 2016 roku, zakłada współpracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną. Porozumienie dotyczy nieruchomości wytypowanej przez miasto Gdynia i wstępnie zaakceptowanej do dalszej analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji przez BGK Nieruchomości S.A. – spółkę zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialną za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie Plus.

Co istotne z punktu widzenia Gdyni to, to że oferta, która jest przygotowywana i realizowana przez BGK Nieruchomości, skierowana jest do niezwykle ważkiej i istotnej z punktu widzenia rozwoju i życia miasta, grupy mieszkańców. Program Mieszkanie Plus daje nowe możliwości młodemu pokoleniu, które nie zawsze posiada zdolność kredytową lub środki finansowe pozwalające racjonalnie planować wydatki na zakup własnego mieszkania. Dzisiaj ta grupa dostaje realną, bardzo konkretną szansę na rozwiązanie swoich problemów mieszkaniowych. – powiedział Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Na wskazanej przez Gdynię działce, wielkości 7,09 ha, może powstać około 500 mieszkań na wynajem. Wstępnie bierzemy pod uwagę dwa duże tereny w północnych dzielnicach Gdyni, które spełniają kryteria programu. Przyjęte w jego ramach standardy dotyczące kosztów metra kw. tworzą z jednej strony wymóg bardzo nowoczesnej infrastruktury, przemyślanej architektonicznie i urbanistycznie ale też zlokalizowanej w obszarach dobrze skomunikowanych i zapewniającej dobre warunki życia. Równocześnie trzeba pamiętać, że inwestycja nie może powstać w obszarach, gdzie wartość nieruchomości powoduje nieopłacalność realizacji projektu. – dodał Prezydent Gdyni.

Należy pamiętać, że podpisane porozumienie jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanej działce pozwoli na określenie programu funkcjonalnego zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej.

Cieszę się, że w krótkim czasie od podpisania pierwszych porozumień, do programu Mieszkanie Plus przystępuje Gdynia. Łącznie podpisujemy dziś listy intencyjne z 13 gminami z całej Polski oraz z Agencją Mienia Wojskowego, dysponującą gruntami Skarbu Państwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z kolejnymi podmiotami, zainteresowanymi współpracą w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe. To intensywne rozmowy, które wkrótce powinny zaowocować dalszymi porozumieniami. Liczę, że stale rosnąca skala pilotażowych inwestycji będzie stanowić dla wszystkich zachętę do współpracy w ramach programu Mieszkanie Plus – przekonywał Bartłomiej Pawlak, doradca zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Data dodania artykułu: 2016-10-27
Autor artykułu: UM Gdynia
stat4u