SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Nie” dla handlu ludźmi! – konferencja podsumowująca realizację projektu
31 marca w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej”. Straż Graniczna była jednym z podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

Konferencję otworzył wicewojewoda lubuski Robert Paluch, który podkreślił znaczenie informacji o zagrożeniach oraz wagę ich skutecznego dotarcia do odbiorców. Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Michalski w swoim wystąpieniu podsumował działania, które podczas realizacji projektu podejmowała Straż Graniczna.

Wykłady na konferencji wygłosili m.in. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, Juliusz Karpiński z Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, dr Stana Buchowska z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. O roli i zadaniach Straży Granicznej w aspekcie przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnych zagrożeń asymetrycznych mówił mjr SG Piotr Lipiński.

W konferencji uczestniczyli funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG, pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele służb mundurowych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

Projekt „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” był realizowany był przez Lubuski Urząd Wojewódzki wspólnie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi przy Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji służb i pracowników administracji publicznej do zapobiegania i zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi, a także zwiększenie świadomości społecznej.

Projekt 40/NMF/PL15/14 „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” był współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych".

Data dodania artykułu: 2016-04-01
Autor artykułu: www.mswia.gov.pl
stat4u