SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Obywatela stawiamy na pierwszym miejscu”
Przedstawiciele Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich oraz organizacji pomocy społecznej z całej Polski zebrali się w Dobieszkowie, by poprzez uczestnictwo w konferencji podnosić własne kwalifikacje. Wydarzenie zostało poświęcone tematowi elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz systemów centralnych – ich utrzymania, rozwoju i wsparcia jego użytkowników.

Pierwszego dnia uczestników powitali wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk oraz dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marek Kulawczyk. Karol Młynarczyk wyraził nadzieję i przekonanie, że najbliższe trzy dni, podczas których zorganizowano w województwie łódzkim tę konferencję, będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz rozwoju osobistego. Podsekretarz stanu Bartosz Marczuk omówił krótko cele jakie Ministerstwo chciałoby osiągnąć oraz zaznaczył, że „obywatela stawiamy na pierwszym miejscu” oraz „przechodzimy na kulturę oświadczeń”.

Na zakończenie panelu rozpoczynającego konferencję wystąpiła Katarzyna Kosiewicz - naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie. Omówiła temat wykorzystywania usług wymiany informacji w podobszarze pomocy społecznej. Na kolejne dni wydarzenia zaplanowano liczne szkolenia prowadzone przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zewnętrznych prelegentów.

Data dodania artykułu: 2016-10-26
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u