SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,100 lat polityki społecznej
Wraz z odzyskaniem niepodległości w odradzającym się państwie polskim zaczęła kształtować się polityka społeczna. Z okazji tego jubileuszu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej państwa. W wydarzeniu wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

– Dzisiaj mija sto lat polityki społecznej i jeżeli chodzi o odpowiedzialność za społeczeństwo, za pracę, za godność człowieka, to ona się nie zmienia. Zmieniają się narzędzia, instrumenty, zmieniają się ludzie, ale nie nasza odpowiedzialność. Cały czas nieustannie powinniśmy dbać o to, żeby drugi człowiek był w kręgu naszego zainteresowania (...) Ostatnie lata to są lata wzięcia tej odpowiedzialności przez aparat państwowy – to jest odpowiednia dystrybucja środków, zakres wsparcia dla tych, którzy go najbardziej potrzebują, wyrównywanie szans i sprawiedliwości społecznej. To od nas będzie zależało, czy możemy mieć pełne przeświadczenie, że jesteśmy społeczeństwem cywilizowanym, że chcemy zatroszczyć się o słabszych – mówił podczas otwarcia konferencji wojewoda Jarosław Wieczorek.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od wystąpienia prof. Wiesława Koczura, członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który przedstawił, jak polska polityka społeczna kształtowała na przestrzeni lat. O tym, jak funkcjonuje ona w dzisiejszych czasach mówił natomiast sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed. Wiceminister rodziny wymienił działania, jakie w tym zakresie podejmuje rząd. Są one skoncentrowane głównie wokół wsparcia polskich rodzin, realizowanego dzięki inicjatywom takim jak 500+, Maluch+ czy Dobry Start, pomocy seniorom, udzielanej m.in. poprzez programy Opieka 75+, Senior+ i ASOS, a także pomocy osobom niepełnosprawnym, czemu ma sprzyjać m.in. ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów program Dostępność Plus. O przyszłości polityki społecznej, a w szczególności o wyzwaniach, jakie pojawiają się w tym zakresie głównie za sprawą zmian społecznych czy rozwoju technologii, opowiedziała z kolei dr Zofia Czepulis-Rutkowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony kształtowaniu się warunków pracy w stuleciu polityki społecznej, z udziałem prof. Jana Wojtyły, prof. Andrzeja Rączaszka, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prof. Danuty Koradeckiej, dyrektora Głównego Instytutu Górniczego prof. Stanisława Pruska, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Lesława Mandraka oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech. Konferencji towarzyszyła wystawa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obrazująca rozwój polityki społecznej w XX-leciu międzywojennym, a także plansze na temat ryzyka związanego z oddziaływaniem pyłu węglowego na górników, przygotowane przez GIG oraz wstawa plakatów biorących udział w konkursie na temat bezpieczeństwa pracy, zorganizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Zorganizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości konferencja pn. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, która miała miejsce w Katowicach, była jednym z 16 tego typu wydarzeń odbywających się we wszystkich województwach z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej organizatorami byli Wojewoda Śląski oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Celem konferencji regionalnych poświęconych polityce społecznej jest ukazanie jej roli i znaczenia w działalności państwa oraz jego organów.

Data dodania artykułu: 2018-07-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u