SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,12 MLN DLA DZIECI
Prawie 4,4 miliona złotych dla 8771 dzieci wypłacił 31 maja 2016 roku, toruński MOPR. Łącznie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłaty Toruń ma 12,2 mln zł.

Pracownicy MOPR zakończyli rejestrację wniosków złożonych w maju i kwietniu. Do tej pory wpłynęło ich 10 652 (6662 złożonych papierowo, 3990 elektronicznie). Wydano już 8250 decyzji, co stanowi niemal 78 % wszystkich złożonych wniosków. Decyzje w sprawie wypłaty świadczeń wychowawczych przekazywane są mieszkańcom Torunia poprzez system sms, doręczycieli lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku.

Świadczenia za kwiecień wypłacono w siedmiu transzach. 31 maja wypłacamy kolejną transzę w łącznej kwocie 4 385 188,60 zł, z tego za kwiecień w kwocie 2 137 734,40 zł na rzecz 4276 dzieci w 2951 rodzinach i za maj w kwocie 2 247 454,20 zł dla 4495 dzieci w 3038 rodzinach. Łącznie we wszystkich transzach wypłat świadczeń wychowawczych wydatkowano 11 041 677,04 zł.

- Tak jak obiecaliśmy mieszkańcom Torunia, do końca maja zostały wypłacone świadczenia wychowawcze rodzinom, które złożyły wnioski w kwietniu. Wnioski posiadające uchybienia formalne nie mogły zostać zakwalifikowane do wypłaty świadczeń, zostały odesłane do uzupełnienia i będą poddane ponownej weryfikacji – mówi Jarosław Bochenek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Tak, jak do tej pory w czerwcu wypłaty realizowane będą w każdy wtorek. Regularne wypłacanie świadczeń wychowawczych (dla osób, które otrzymały świadczenia za kwiecień i maj), podobnie jak wypłaty świadczeń rodzinnych, następowało będzie na koniec każdego miesiąca.

Data dodania artykułu: 2016-06-01
Autor artykułu: www.torun.pl
stat4u