SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,26 posiedzeń komisji i zespołów oraz konferencja naukowa
W minionym tygodniu pracowały m.in. komisje sejmowe: Finansów Publicznych, Polityki Społecznej i Rodziny, Edukacji, Nauki i Młodzieży, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Spraw Petycji oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Swoje posiedzenie miała Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności oraz Rada Ochrony Pracy. Zebrał się również Parlamentarny Zespół ds. Afryki oraz Zespół ds. badań polarnych. W sumie od poniedziałku do piątku odbyło się 26 posiedzeń komisji i zespołów.

Posłowie w ramach prac komisyjnych m.in. rozpatrzyli informację o funkcjonowaniu bibliotek szkolnych oraz czytelnictwie wśród uczniów (KENM), a także informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 r. programu modernizacji Policji oraz innych służb mundurowych (KASW). Zapoznali się też z oceną i wyjaśnieniami dot. przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie. Informację przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (KPSR). Z kolei KFPB przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok oraz opowiedziała się za udzieleniem rządowi absolutorium za 2017 r.

Posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki omówili efekty misji medycznej przeprowadzonej w ubiegłym roku w Kenii przez Stowarzyszenie „Leczymy z Misją”. Zajęli się także projektem fundacji „Muzyka Świata”, która zamierza promować rolę Polaków w odzyskaniu niepodległości i rozwoju Zambii.

Pod patronatem Marszałka Sejmu odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o roli PIP w systemie ochrony pracy w różnych okresach minionych dziesięcioleci, a także o współpracy inspekcji z administracją i samorządami. Relacja: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=C9D437608C98FDBAC12582B30023514E

Data dodania artykułu: 2018-06-23
Autor artykułu: sejm.pl
stat4u