SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,27.01.2015r. w Ostrawie organizatorzy maratonów w Katowicach i Ostawie podpisali umowę o współpracy
W dniu 27 stycznia 2015 roku w Ostrawie - mieście partnerskim Miasta Katowice organizatorzy największych imprez biegowych, Silesia Marathon i Ostravsky Maraton podpisali umowę o współpracy. Jaroslav Chlubna i Bohdan Witwicki - Prezes Zarządu Fundacji Silesia Pro Active (na zdjęciach poniżej) wierzą, że inicjatywa wzajemnej promocji imprez biegowych oraz współpraca dwóch największych masowych imprez sportowych w Ostrawie i Katowicach może przynieść wiele korzyści dla dalszego dynamicznego rozwoju tych miast.
Współpraca między Katowicami a Ostrawą rozwinęła się po podpisaniu umowy o stosunkach partnerskich w 1996 roku. Kontakty obejmują głównie wymianę kulturalną, sportową i artystyczną, a ostatnio także ekologiczną. W 2001 roku odbyły się po raz pierwszy „Dni Polsko-Czeskie”, organizowane wspólnie przez dwa miasta, od tamtej pory odbywające się cyklicznie co roku w maju na przemian w Katowicach i Ostrawie. Przedsięwzięcie to ma za zadanie wzajemną prezentację regionów, informację turystyczną, bliższe poznanie obu miast oraz zapoznanie z ich swoistym klimatem, kulturą i sztuką, to także wspólne spotkania merytoryczne. W ramach imprezy katowicka i ostrawska młodzież szkolna bierze udział w konkursach plastycznych oraz współzawodniczy w turniejach sportowych. Współpraca Katowic z Ostrawą to także bezpośrednie kontakty między szkołami. Na przykład szkoła z Ostrawy bierze udział każdego roku w Międzynarodowych Mistrzostwach Kulinarnych w Katowicach – imprezie organizowanej począwszy od 2010 roku w miesiącu marcu, pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Z kolei katowicka szkoła muzyczna spotyka się jesienią ze szkołą muzyczną z Ostrawy w ramach Festiwalu Najmniejszych Skrzypków w Ostrawie lub Katowicach. W ostatnim czasie to także współpraca z dziedziny ekologii - w podpisanym w roku 2014 memorandum miasta Katowice i Ostrawa zobowiązały się koordynować wzajemne działania prowadzące do poprawy jakości powietrza.

Data dodania artykułu: 2015-01-29
Autor artykułu: źródło-www.katowice.eu
stat4u