SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,30 mln zł dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach (GCZD) otrzyma 30 mln zł unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej (ponad 23 mln zł) oraz rozbudowę systemu informatycznego (6,5 mln zł), co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych w placówce.

Nowa aparatura trafi m. in. do pracowni endoskopii, radiologii, szpitalnego laboratorium, a także na blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii. Będą to m. in. inkubatory, inkubatory transportowe, zamknięte, otwarte, kardiomonitory, mobilne aparaty rentgenowskie, lampy operacyjne, negatoskopy cyfrowe oraz stoły operacyjne. Na oddział intensywnej terapii i patologii noworodka trafią m.in. echokardiograf, po dziewięć inkubatorów otwartych i zamkniętych, 18 kardiomonitorów, a także pompy infuzyjne i objętościowe oraz respiratory.

Dzisiaj z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, poseł Barbary Dziuk oraz wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki i dyrektora GCZD Mariana Kreisa odbyła się uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu.

– Takie działanie wpisuje się w politykę rządu, wśród priorytetów którego jest zdrowie dzieci i młodzieży. Ten projekt jest również bardzo istotny z punktu widzenia realizacji programu „Za życiem”, który ma zagwarantować właściwą opiekę nad rodzinami, w których pojawiają się dzieci z problemami zdrowotnymi – podkreśliła podczas spotkania w GCZD wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

- Na mapie województwa śląskiego jest to bardzo ważne miejsce dla najmłodszych pacjentów - mówił o GCZD wicewojewoda Mariusz Trepka. Jak dodał wicewojewoda, to dofinansowanie, to tylko część pieniędzy dla naszego regionu. W sumie to ponad trzysta milionów złotych przeznaczonych na 23 projekty.

Dofinansowanie przyznano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

W województwie śląskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawarte będą 23 umowy o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 302 mln zł, co stanowi niemalże 13 proc. środków przeznaczonych na całą Polskę.

Środki w Osi priorytetowej IX

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” – 0,94 mld zł z których sfinansowane zostały inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów;

na działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” – 1,25 mld zł, przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu krążenia oraz nowotworami. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów. Do końca stycznia podpisano prawie 70 proc. planowanych umów.

Data dodania artykułu: 2018-02-08
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u