SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,500 plus – 82,5 procent decyzji
W okresie od 1 kwietnia do 3 sierpnia 2016 r. do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wpłynęło 37 807 wniosków.

w miesiącu kwietniu - 26 655
w miesiącu maju - 5 203
w miesiącu czerwcu - 5 121
1 lipca - 211
2- 31 lipca - 549
1-3 sierpnia -68

Do dnia 3 sierpnia 2016 r. w zakresie świadczeń wychowawczych wydano 30 325 decyzji, w tym

w miesiącu kwietniu - 4 809 decyzji - 18%
w miesiącu maju - 7 149 decyzji - 37%
w miesiącu czerwcu - 8 389 decyzji - 55%
w okresie od 1 do 31 lipca - 9 100 decyzji - 78%
w okresie od 1 do 3 sierpnia - 878 decyzji - 80%
Ponadto w okresie od 1 kwietnia do 3 sierpnia 2016r., 2,5% wniosków jest rozpatrzonych inaczej np:

wnioski przekazane zgodnie z właściwością
wnioski zamknięte bez nadania biegu
wnioski pozostawione bez rozpoznania

Na dzień 4 sierpnia 2016r. jest załatwionych około 82,5% wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 3 sierpnia 2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 27 321 osób na kwotę 73 970 659,76 zł.

Łączna kwota na którą wydano decyzje i która będzie realizowana w okresie do 30 września 2017 r. wynosi 340 930 738,63 zł.

Obecnie do rozpatrzenia pozostało 6 492 wnioski.

Data dodania artykułu: 2016-08-08
Autor artykułu: www.uml.lodz.pl
stat4u