SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,54 wyróżnionych
Najbardziej zasłużeni mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego zostali 5 czerwca uhonorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi. Podczas uroczystości w urzędzie wojewódzkim medale wręczył wicewojewoda Józef Ramlau.

Najwyższym przyznanym wyróżnieniem był Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie Panu Januszowi Bucholcowi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Pozostali odznaczeni otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, które przyznano m.in. za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za wkład w rozwój edukacji ekologicznej i samorządu terytorialnego w Polsce, za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania i upowszechniania historii Polski.

W dalszej kolejności osobom, które wzorowo i wyjątkowo sumienne wykonywały obowiązki wynikające z pracy zawodowej, wicewojewoda Józef Ramlau wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Medale "Za Długoletnią Służbę". Wśród odznaczeń znalazły się także dwa Medale "Pro Patria", przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla sportu", nadana decyzją Ministra Sportu i Turystyki.

Data dodania artykułu: 2018-06-07
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u