SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,63 działania na 63 dni Powstania
Podwórkowy pokaz filmów, postanowienie ławki na osiedlu i inne działania skierowane do najbliższego otoczenia mogą zdobyć dotację w ramach projektu „63 działania na 63 dni Powstania”.
To jeden z projektów społecznych towarzyszących obchodom 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Hasło nawiązuje do 63 dni Powstania Warszawskiego i zaprasza mieszkańców Warszawy do wspólnego działania na rzecz swojego miasta, zaangażowanie się w ulepszenie czy poprawę funkcjonowania lokalnej społeczności i miejscowej infrastruktury.

Maksymalna dotacja, jaką można otrzymać to 1500 zł, a działanie musi być zrealizowane od 1 sierpnia do 2 października. Warunek jest taki, by było ono skierowane do otoczenia pomysłodawców, czyli np. znajomych, sąsiadów, osiedla, podwórka, bloku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja warszawiaków, wsparcie kreatywnych form działania na rzecz najbliższego otoczenia i wspólnot lokalnych, pomoc w realizacji działań oddolnych, włączenie mieszkańców miasta w budowanie społecznego i innowacyjnego wizerunku miasta oraz zaznajomienie z możliwościami, jakie daje mechanizm inicjatywy lokalnej.

- Jeśli wasz pomysł otrzyma dotację, podpisujemy z wami umowę, a następnie realizujecie i rozliczacie działanie – tłumaczą urzędnicy.

Aby wniosek spełnił kryteria formalne, zespół musi składać się z co najmniej dwóch osób, w tym minimum jednej dorosłej. Muszą być mieszkańcami Warszawy, również na terenie stolicy – pomiędzy 1 sierpnia, a 2 października – musi być realizowane działanie. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 1500 zł, ale zespół musi uwzględnić wkład własny w postaci pracy społecznej uczestników.

Komisja przyzna projektowi punkty, jeśli działanie społeczne jest spójne, odpowiada na potrzeby otoczenia/ społeczności lokalnej, a sposób realizacji jest adekwatny do postawionych celów i potrzeb. Szanse projektu wzrastają, jeśli ma on doniosłe znaczenie społeczne, projekt ma racjonalny budżet zgodny z przedstawionym opisem, a realizacja działania społecznego nie jest sprzeczna z porządkiem prawnym w Polsce.

Wnioski o dofinansowanie działań społecznych są przyjmowane do 14 września, a ich rozpatrywanie będzie odbywało się nie częściej niż raz na tydzień. Ostatnie posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 15 września. Zespoły mogą zgłaszać się do programu poprzez przesłanie na adres 63dzialania@gmail.com wniosku dostępnego na stronie www.powstanie44.um.warszawa.pl. Wniosek, który zostanie odrzucony, może być ponownie złożony, o ile zostanie poprawiony stosownie do uzasadnienia odrzucenia (nie dotyczy wniosków odrzuconych podczas ostatniego posiedzenia komisji).

Data dodania artykułu: 2014-07-22
Autor artykułu: źródło-www.um.warszawa.plstat4u