SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,65 mln zł na modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
11 projektów przebudowy i modernizacji będzie w najbliższym czasie realizował Uniwersytecji Szpital Kliniczny dzięki wsparciu rządowemu w kwocie 11 mln zł. Łączna wartość wszystkich projektów to aż 65 mln zł. Wicewojewoda opolski Violetta Porowska odwiedziła dziś placówkę i zapoznała się z postępami prac związanymi z remontem Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz sali hybrydowej.

Remont Oddziału Ratunkowego

6 milionów z projektu "Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" zmieni nasz Oddział Ratunkowy w oddział o światowym standardzie. Tu środki europejskie to 3,4 mln, wkład własny 2 mln, wkład własny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia to 600 tys.

Dzięki realizacji tego projektu zyskają przede wszystkim pacjenci, bo poprawią się warunki pobytu na oddziałach, nowo zakupiony nowoczesny sprzęt pożwoli na szybszą diagnostykę, skrócenie czasu leczenia i szybką rekonwalescencję po zabiegach. -Poprawi się komfort nie tylko pacjentów, ale i pracy personelu. Nasz Oddział Ratunkowy poprzez rozbudowę Centrum Urazowego zyska zupełnie nowy wymiar - zostanie rozbudowany, zwiększy się ilość łóżek w części obserwacyjnej, zostanie podzielony na strefy. Powstanie osobna część dla dzieci z poczekalnią i gabinetami, oddzielona będzie też strefa dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających najszybszej pomocy oraz część dla pacjentów planowych, zgłaszających się na przyjęcie na oddziały szpitalne. Projekt zapewni wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, zwiększy szanse uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich.

Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Projekt pn. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont".

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu to największy oddział chirurgiczny na Opolszczyźnie oraz jedyny ośrodek naczyniowy w województwie. Leczy się tu choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzycę, nadwagę, otyłość, choroby układu krążenia i nowotwory, choroby układu krążenia: miażdżycę tętnic kończyn, brzusznych i dogłowowych, tętniaki oraz choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym metabolizmem i powikłaniami takimi jak cukrzyca, zwyrodnienie stawów czy niewydolność żylną.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu rośnie liczba wykonywanych zabiegów naczyniowych, zarówno tych klasycznych, jak również małoinwazyjnych -wewnątrznaczyniowych. Zakres wykonywanych zabiegów jest stale poszerzany o nowe obszary. Dzięki ciągłym szkoleniom i udziałowi asystentów oddziału W licznych warsztatach, także o zasięgu międzynarodowym i stosowaniu wyspecjalizowanego sprzętu, możliwości leczenia są coraz szersze. W ramach remontu, który już się rozpoczął, przeprowadzimy modernizacją połowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Planowane prace obejmują modernizację sieci elektrycznej, oświetleniowej, wodno-sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. W salach chorych utworzymy węzły sanitarne i wymienimy wewnętrzną stolarkę drzwiową. Te działania będą miały również duży wpływ na termo oszczędność oraz przyczynią się do ochrony środowiska. Wyremontujemy także hol oddziału z mieszczącymi się w jego obrębie gabinetami lekarskimi, sekretariatem, dyżurkami Pielęgniarki Oddziałowej i Ordynatora.

Przebudowa obejmie sanitariaty, które przystosujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brudownik wyposażony w nowy macerator i myjnie sprzętu. Na podłodze położymy nową posadzkę.

Dla komfortu i bezpieczeństwa chorych sale będą odpowiednio doposażone i przystosowane do ich potrzeb. Aby ułatwić poruszanie się pacjentom, na ścianach sal i korytarzu zamontujemy systemy poręczy i odbojnic. Projekt zakłada też utworzenie sal intensywnego nadzoru z systemami monitoringu oraz wydzielenie izolatki. Dla chorych poddawanych zabiegom bariatrycznym z przygotowane zostaną sale wyposażone w specjalistyczne łóżka z możliwością bezkolizyjnego transportu.

W ramach zakupów przewidziano również wymianę w części remontowanej oddziału wszystkich trzydziestu czterech łóżek na nowe, wielofunkcyjne,, które pozwalają na łatwy transport. Dodatkowo kupimy cztery łóżka dla chorych bariatrycznych o odpowiednich parametrach udźwigu i poszerzonych wymiarach. Do wszystkich łóżek zakupione zostaną nowe szafki przyłóżkowe.

Zakupiony zostanie także nowy sprzęt i aparatura medyczna: - kardiomonitory

- aparat EKG

- systemy podciśnieniowego leczenia ran

- materace przeciwodleżynowe

— pompy strzykawkowe

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 2 351 601 zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 85%. Czas realizacji: 1.09.2017-30.09.2018

Remont sali hybrydowej

W ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/ doposażenie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii w roku 2017 szpital pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 908 344,12 zł. Łączny koszt stworzenia sali hybrydowej (dostosowanie pomieszczeń i sprzęt) wynosi 6 196 885,64 zł.

W sali znajdzie się:

1.cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń - 5 316 415,64 zł

aparat do hemofiltracji - 72 045,00 zł

aparat do krążenia pozaustrojowego - 433 050,00 zł

aparat ultrasonograficzny - 375 375,00 zł

Planowane oddanie sali do użytku do 30.04.2018.

Data dodania artykułu: 2018-02-16
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u