SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,663 tysiące dla Pisza
Wojewoda Artur Chojecki przeznaczył z własnej rezerwy budżetowej decyzją Nr FK 106/2018 z dnia 16 maja 2018 r. kwotę 663 tysiące jeden złotych dla powiatu piskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu”. Wkład finansowy powiatu wyniósł 670 tys. zł.

Budynek sali nie był modernizowany od czasu jego wybudowania w latach 70. Plan inwestycji przewiduje m.in. naprawę kominów i roboty dekarskie, roboty wykończeniowe, w tym wymianę tynków, posadzek, malowanie, wymianę stolarki, podwieszane sufity, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, wentylacji mechanicznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zakup i montaż wyposażenia sportowego. Unowocześnienie obiektu przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy komfortu pracy, nauki i integracji zarówno młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, jak i dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu piskiego. Wykonanie inwestycji umożliwi organizowanie imprez kulturalno-sportowych, konferencji, przedstawień oraz da możliwość osobom prywatnym (wynajmowanie pomieszczeń) do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych służących usportowieniu i rekreacji lokalnej społeczności.

Umowę na modernizację bazy dydaktyczno-sportowej podpisali: Starosta Powiatu Piskiego – Andrzej Nowicki i Wicestarosta – Marek Wysocki oraz Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Obecny był również poseł Jerzy Małecki.

Data dodania artykułu: 2018-08-03
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u