SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,68. Rocznica śmierci por. Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal”
W sobotę 25 sierpnia w Mniszku i Kolonii Wawrzyszów koło Radomia odbyły się uroczystości upamiętniające 68 rocznicę śmierci por. Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal” - członka tajnej organizacji wojskowej “Wolność i Niezawisłość„ (WiN). Wojewodę Mazowieckiego reprezentował Krzysztof Murawski kierownik radomskiej Delegatury MUW.

W kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku odprawiona została msza święta w intencji śp. por. Aleksandra Młyńskiego oraz jego podkomendnych i innych Żołnierzy Wyklętych, pomordowanych przez komunistów za walkę o wolną, suwerenną i niepodległą Ojczyznę.

Uroczystości odbyły się w oprawie wojskowej wraz z udziałem pocztów sztandarowych, kombatantów, leśników i przedstawicieli innych organizacji. Mogiła z krzyżem por. Aleksandra Młyńskiego znajduje się w lesie w Kolonii Wawrzyszów w miejscu zamordowania “Drągala”. To w tym miejscu 25 sierpnia 1950 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej zasadzki zastrzelili por. Młyńskiego oraz żołnierzy z jego oddziału.

Przed miejscem pamięci, krótki rys historyczny dotyczący tragicznej historii Aleksandra Młyńskiego przypomniał dr Krzysztof Busse z IPN w Radomiu.

Symboliczny bukietu z biało-czerwonych kwiatów na mogile por. Aleksandra Młyńskiego złożył Krzysztof Murawski z towarzysząca mu panią Felicją oraz Ewą Markowską-Bzduchą.

W swoim wystąpieniu Kierownik Murawski przypomniał, że prawda na temat tragicznych losów polskich żołnierzy walczących po II wojnie światowej z sowieckim reżimem komunistycznym zaczęła się przebijać do opinii publicznej dopiero po 1989 roku. Do większej świadomości historycznej Polaków na ten temat przyczyniła się zainicjowana przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego uchwała sejmowa z 2011 roku, w wyniku której Sejm RP ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wydarzeniach udział wzięła Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. W uroczystościach wzięła udział pani Felicja z domu Dźbik, siostra śp. Marianny Dźbik –– narzeczonej Aleksandra Młyńskiego „Drągala”.

Jak co roku uroczystości upamiętniające por. Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal” zorganizowało Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana w Radomiu, Marek Szary Radny Rady Miejskiej w Radomiu oraz ks. kan. Adam Stanisław Kuc – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku. Honorowy Patronat nad uroczystościami, objął Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON.

Por. Aleksander Młyński ps. „Drągal” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy partyzantki antykomunistycznej na ziemi radomskiej. Był żołnierzem wileńskiej Armii Krajowej, który po zakończeniu II Wojny Światowej walczył przeciwko sowietyzacji Polski w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). Zginął w wyniku zdrady 25 sierpnia 1950 r. w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem. Wraz z nim zginęli wówczas Zbigniew Ejnenberg ps. „Powstańczyk” i Zygmunt Chmielewski ps. „Lew”.

Data dodania artykułu: 2018-08-31
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u