SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,72. rocznica przybycia Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf
72 lata temu, kilka dni po podpisaniu "Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie"do niewoli niemieckiej dostało się kilkanaście tysięcy Powstańców. Największa grupa została wywieziona do Stalagu 344 Lamsdorf, czyli obozu w dzisiejszych Łambinowicach. 6 października przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich - Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf odbyła się uroczystość z udziałem Adriana Czubaka, wojewody opolskiego.

Stojąc dzisiaj przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich uczcijmy pamięć tych, którzy za swoje heroiczne czyny zapłacili najwyższą cenę. Wspomnijmy młodych ludzi walczących o naszą wolność, dla ktorych Łambinowice były ostatnim przystankiem na Ich życiowej drodze. Pomyślmy o mężczyznach, kobietach i dzieciach żyjących w nieludzkich warunkach i traktowanych w sposób uwłaczający Ich statusowi jeńca wojennego. Cierpienie nie było w stanie zatrzeć w nich młodzieńczego żaru i bezwarunkowego patriotyzmu - powiedział Adrian Czubak, wojewoda opolski.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem, zaproszeni goście udali się do siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, gdzie wysłuchali koncertu piosenek powstańczych, a także prelekcji dra Piotra Stanka, autora książki "Przystanek Lamsdorf. Powstańcy w obozie jenieckim Stalag 344".

Jednym z gości był Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego, który powiedział, że w ten sposób poznaje po latach swojego ojca. Rotmistrz Pilecki był jednym z więźniów obozu w Łambinowicach.

Data dodania artykułu: 2016-10-09
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u