SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,73. urodziny Politechniki Łódzkiej
Politechnika Łódzka świętowała swoje 73. urodziny. Z tej okazji w audytorium im. Andrzeja Sołtana Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa profesorowi Wiktorowi Robertowiczowi Weberowi. W uroczystości wziął udział dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski.

W obchodach uczestniczyli parlamentarzyści ziemi łódzkiej: senator Ryszard Bonisławski oraz poseł Waldemar Buda i posłanka Małgorzata Janowska. Obecni byli również: Tomasz Kacprzak – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Janusz Wieruszowski – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Sińska-Głowacka – zastępca dyrektora Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi oraz Komendant Miejski Policji w Łodzi Paweł Karolak. Z zaproszenia skorzystali rektorzy łódzkich uczelni: rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Medycznego Radzisław Kordek, prorektor ds. dydaktyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiców Elżbieta Aleksandrowicz, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi Jacek Kacprzak, prorektor ds studiów Politechniki Warszawskiej Krzysztof Lewenstein oraz prezes Polskiej Akademii Nauk oddział w Łodzi Aleksander Welfe. Była też delegacja z Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, którego rektorem jest prof. Wiktor Weber.

List od wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau odczytał dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski. Czytamy w nim między innymi: „Oprócz swojej podstawowej funkcji – kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych – Politechnika Łódzka spełnia rolę ważnego ośrodka intelektualnego w skali całego kraju. Wśród pracowników Uczelni wielu to wybitni naukowcy: doktorzy honoris causa, cenione autorytety, wybitni praktycy. Ich innowacyjna praca jest znana nie tylko w Polsce, o czym świadczą liczne nagrody na międzynarodowych konkursach, aktywny udział w światowych stowarzyszeniach naukowych, współpraca z wieloma innymi uczelniami.”

Rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak podczas swojego wystąpienia mówił o licznych sukcesach uczelni oraz o staraniach Politechniki Łódzkiej o przyznanie 17 międzynarodowych akredytacji na umiędzynarodowienie uczelni. Na ten cel PŁ otrzyma ministerialne wsparcie w wysokości 1,4 miliona złotych. Politechnika Łódzka otrzymała również dotację MNiSW w wysokości niemal 100 milionów złotych na budowę nowego gmachu Wydziału Chemicznego oraz centrum konferencyjnego. Dzięki staraniom naukowców z Politechniki Łódzkiej oraz wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w łódzkim Bionanoparku powstanie międzynarodowe naukowe centrum doskonałości – ICRI-BioM.

Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa profesorowi Wiktorowi Robertowiczowi Weberowi - rosyjskiemu uczonemu o niemieckich korzeniach, który jest lekarzem oraz inżynierem. Od 2001 roku stoi na czele trójstronnego zespołu badawczego, w którym działają przedstawiciele Rosji, Kazachstanu i Niemiec. Zespół analizuje temat stresu jako ,,czynnika ryzyka’’ chorób sercowo – naczyniowych. Opublikował ponad 800 prac naukowych, wypromował 6 doktorów habilitowanych i 35 doktorów (doktorów zarówno nauk medycznych, jak i nauk technicznych).

W dniu Święta Politechniki wręczonych zostało kilkanaście nagród dla studentów i absolwentów za wybitne osiągnięcia i niedawno obronione prace dyplomowe. Nagrody ufundowały firmy współpracujące z PŁ, a także osoby prywatne i organizacje branżowe.Wręczono również nagrody rektora za 2017 rok: dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych, dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej, za najbardziej wartościowe wdrożenie, za najwyższą liczbę cytowań.

Data dodania artykułu: 2018-05-28
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u