SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,77. rocznica zagłady pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Przy pomniku ofiar faszyzmu w Nowosiółkach koło Białegostoku uczczono w środę 77. rocznicę śmierci kilkuset pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, którzy w 1941 roku w pobliskim lesie zostali zamordowani przez Niemców.

W uroczystości wzięli udział: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych i szpitala. Po okolicznościowych wystąpieniach i modlitwach za zmarłych, przy pomniku złożono kwiaty.

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy pierwszych pacjentów przyjął w 1930 roku, po adaptacji budynków dawnej fabryki włókienniczej w tym mieście. Tam działa do dziś. Obecnie leczy się tam kilkaset osób.

W czasie wojny obiekt był w rękach okupantów. Pod koniec 1940 roku władze radzieckie postanowiły szpital zlikwidować, aby w budynkach szpitalnych rozmieścić wojsko. Wywieziono wtedy część chorych do szpitali w głąb Związku Radzieckiego. Pozostałych umieszczono w miejscowej plebanii, którą zamieniono na szpital. W sierpniu 1941 roku, gdy północno-wschodnia część Polski okupowana była przez Niemców, podjęto decyzję o likwidacji szpitala mieszczącego się w budynku plebanii. Pod opieką placówki było wówczas ok. stu pacjentów leczonych szpitalnie i ponad 550 osób przebywających u opiekunów. Źródła dotyczące liczby ofiar ze szpitala psychiatrycznego w Choroszczy są rozbieżne, a dane wahają się od 400 do 700 zamordowanych. Zamordowano tam również Polaków z pobliskich aresztów i więzień. (źródło: dzieje.pl; niezalezna.pl)

Data dodania artykułu: 2018-09-02
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u