SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Z udziałem wicewojewody Marka Subocza odbyły się w Szczecinie uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. Hołd Bohaterom i Ofiarom wojny oddano pod obeliskiem „Bohaterom Września 1939".

Data dodania artykułu: 2016-09-02
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u