SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Asystent i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Samorządowcy z Jarocina, Łobżenicy, powiatu konińskiego i gnieźnieńskiego podpisali dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowy w ramach Programu Asystent i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016. – Efekty Programu na terenie państwa gmin i powiatów świadczą o tym, jak aktywnie i z zaangażowaniem mniejsze miejscowości działają na rzecz rodziny – mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Głównym celem Programu jest zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom i rodzinom.

Program Asystent i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizowany jest od chwili wejścia w życie w 2012 roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotychczas przeprowadzono 7 edycji Programu. Dofinansowanie, które otrzymują samorządy, dotyczy kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które mają trudności w samodzielnym opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Celem pracy asystenta jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Z rodzinami zastępczymi pracują koordynatorzy, których rolą jest w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, przygotowanie planu pomocy dzieciom oraz współpraca z ośrodkami adopcyjnymi.

- Uczestniczymy w Programie od samego początku i widzimy jego realne, kompleksowe wsparcie. W tej chwili zatrudniamy dwóch asystentów, którzy stanowią pomoc dla rodzin. Kilka z nich już się usamodzielniło – tak Piotr Łosoś burmistrz Łobżenicy podsumował dotychczasowy udział gminy w Programie.

W tym roku z Programu skorzysta w Wielkopolsce 211 gmin i 34 powiaty. Łączna kwota dotacji to blisko 6,4 mln złotych. Pozwoli to na objęcie pomocą asystentów 3 444 rodzin a wsparciem koordynatorów - 1 831 rodzinnych form pieczy zastępczej.

- Udział w kolejnych edycjach Programu pozwala nam rozszerzać pomoc i liczbę rodzin współpracujących z asystentami i koordynatorami. Do końca sierpnia w powiecie konińskim były to już 92 rodziny zastępcze, które opiekują się ponad 150 dziećmi – mówił starosta

Data dodania artykułu: 2016-09-14
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u