SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Bazylika Mariacka odzyska blask
Dach, okna i posadzka zostaną wyremontowane, zmieni się także ołtarz i prezbiterium. Mowa o Bazylice Mariackiej w Gdańsku, jednym z najcenniejszych zabytków Europy, która dzięki funduszom europejskim odzyska blask. Umowę na dofinansowanie prac przekazał - ks. prałatowi Ireneuszowi Bradtke, proboszczowi bazyliki - Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Pieniądze przyznano w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kosz realizacji oszacowano na ponad 21 mln zł (wniosek opiewa na ponad 18 mln zł).

- Cieszy nas, że w ostatnim czasie działania dotyczące ochrony i poprawy stanu Bazyliki znacznie przyspieszyły. Przypomnę, że ze środków WUOZ w Gdańsku sfinansowaliśmy m.in. ekspertyzę dotyczącą dachu świątyni, co pozwoliło racjonalnie i skutecznie aplikować o fundusze niezbędne na remont tego elementu Bazyliki – mówi Marcin Tymiński, rzecznik prasowy wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku nie tylko opiniuje i wydaje decyzje dotyczące np. konserwatorskich czy remontowych w Bazylice, co leży w zakresie jego obowiązków. Urząd konserwatora od zawsze aktywnie uczestniczył w pracach, które prowadzą do utrzymywania w jak najlepszym stanie tego jednego z najcenniejszych zabytków sakralnych nie tylko Polski, ale i Europy.

Data dodania artykułu: 2017-05-17
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u