SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Bydgoszcz w czołówce wśród projektów spalarniowych
Największa inwestycja proekologiczna w naszym regionie, budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych i Kompostowni w Bydgoszczy oraz Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu, postępuje zgodnie z harmonogramem. Bydgoska instalacja, jako pierwsza w Polsce wśród projektów spalarniowych może się poszczycić zamontowaniem walczaków, kluczowych dla tego typu instalacji elementów technologicznych.
Znacznym powodem do dumy jest zamontowanie w najwyższym punkcie konstrukcji walczaków kotłów obu linii spalania odpadów. - Jako pierwsi ze wszystkich beneficjentów realizujących projekty spalarniowe zamontowaliśmy walczaki. Ma to dla nas duże znaczenie. Dla spalarni montaż walczaków to jak dla budujących dom postawienie wiechy – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes ProNatury, spółki realizującej projekt.

Walczaki to specjalnej konstrukcji zbiorniki ciśnieniowe, w których gromadzi się wysokoprężna para powstająca w kotle w czasie procesu spalania odpadów. Dzięki energii zawartej w tej parze funkcjonować będzie turbina napędzająca generator prądu. Prąd elektryczny bowiem, obok ciepła przekazywanego do sieci miejskiej, będzie głównym produktem powstającym w wyniku spalania odpadów w ZTPOK.

Budowa bydgoskiej elektrociepłowni zasilanej odpadami jest już na zaawansowanym etapie. Dynamicznym zmianom ulegają zarówno plac budowy przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy, jak i przy ul. Kociewskiej w Toruniu. Do tej pory wykonano, m.in., ściany budynku przyjęcia odpadów (bunkra). Na zaawansowanym etapie jest budowa sterowni. Zakończono wylewanie ścian oporowych budynku sezonowania żużli, powstających w procesie spalania. Powstały również główne konstrukcje wsporcze dla obu linii spalania odpadów oraz zamontowano prawie całkowicie ściany radiacyjne kotła oraz wiązki ekonomizera. Trwają prace wykończeniowe przy kondensatorze pary chłodzonym powietrzem.

Również w Toruniu przy budowie Stacji Przeładunkowej nie można narzekać na przestoje. Wykonano już wykopy pod budynki obiektu oraz wylano beton z izolacją przeciwwilgociową. - Toruń jest drugim co do wielkości ośrodkiem, z którego kierowany będzie strumień odpadów do bydgoskiej spalarni, dlatego dużą wagę przykładamy do budowy stacji przeładunkowej – podkreśla Mikołajski.

W najbliższym czasie postawiony zostanie fundament pod urządzenia systemu oczyszczania spalin, zabezpieczający przed wydostawaniem się na zewnątrz jakichkolwiek szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. – W sierpniu oczekujemy dostaw urządzeń systemu oczyszczania spalin, we wrześniu czeka nas montaż odżużlacza. Nie ma ani chwili na odpoczynek – przyznaje prezes Mikołajski. – Już w tym miesiącu rozpoczynamy także przygotowania pod budowę najwyższego obiektu spalarni, 45- metrowego komina.

To nie jedyne planowane na kolejne miesiące działania. Realizator projektu zapowiada również postęp prac przy budowie kompostowni. Dostarczone zostały już kontenery służące do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych, w których zostanie wytworzony kompost, czyli nawóz dla roślin. Mnożą się więc korzyści wynikające z realizacji inwestycji. Redukcja ilości składowanych odpadów, wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej – to spodziewane po 2015 roku efekty ekologiczne wynikające z budowy ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Data dodania artykułu: 2014-08-26
Autor artykułu: źródło-UM Bydgoszcz
stat4u