SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dobry start dla dzieci z województwa śląskiego
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się dziś briefing prasowy poświęcony kolejnemu rządowemu programowi, przewidującemu wsparcie dla polskich rodzin.

O zasadach udzielania jednorazowego świadczenia dla dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny opowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. – Jednym z kolejnych programów polityki państwa wspierającym polskie rodziny jest program „Dobry Start” – szkolna wyprawka dla dzieci i młodzieży w kwocie 300 zł jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie roku szkolnego (…) To rozwiązanie jest bezpośrednim wsparciem dla rodzin i nie ma żadnego kryterium dochodowego – mówił Wiceminister Rodziny. Minister Szwed wspomniał też, że aby ułatwić otrzymywanie świadczenia uproszczona została procedura w związku z jego przyznawaniem, a rząd przewidział ponadto wsparcie dla organów, które będą rozpatrywać wnioski w tej sprawie.

O tym, ile dzieci z województwa śląskiego będzie mogło skorzystać ze wsparcia mówił natomiast wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. – Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to jest to prawie 500 tys. uczniów, którzy będą mogli ubiegać się o tą wyprawkę szkolną w postaci 300 zł (…) Myślę, że ten program pomoże wszystkim uczniom i rodzinom rozpocząć dobry start w nauce – zaznaczył wicewojewoda Trepka. Wicewojewoda wspomniał również o specjalnym numerze telefonu, uruchomionym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat realizacji świadczenia. Infolinia o numerze 32 606 30 03 będzie funkcjonować do końca sierpnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

W dzisiejszym briefingu uczestniczyła również Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. – „Dobry Start” to program realizowany równolegle z programem dotyczącym bezpłatnych podręczników – zaznaczyła kurator oświaty.

Po spotkaniu z dziennikarzami w Sali Sejmowej ŚUW odbyła się konferencja dotycząca realizacji programu, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program „Dobry Start” przewiduje jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na wszystkie dzieci uczące się w szkole, do ukończenia 20. lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia. Wsparcie ma objąć 4,6 mln uczniów z całej Polski, a szacunkowy koszt realizacji świadczenia to 1,4 mld zł rocznie.

Jak uzyskać świadczenie?

Wnioskować o świadczenie może rodzic bądź opiekun dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek należy złożyć do tej samej instytucji, która udziela świadczenia 500+, czyli do urzędu miasta, gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki wyznaczonej w danej gminie bądź do powiatowego centrum pomocy rodzinie, jeśli wniosek dotyczy dziecka przybywającego w pieczy zastępczej.

Kiedy złożyć wniosek i kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Wniosek można składać już od 1 lipca online (za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub strony http://empatia.mrpips.gov.pl/) oraz od 1 sierpnia w formie papierowej. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 30 listopada, jednak warto zrobić to wcześniej. Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje bowiem otrzymanie świadczenia do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, świadczenie trafi do rodziny maksymalnie w ciągu 2 miesięcy.

Data dodania artykułu: 2018-06-14
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u