SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dofinansowanie modernizacji dróg
Poprzetargowe oszczędności i rezygnacja z programu dwóch beneficjentów pozwoliły wojewodzie na dofinansowanie pięciu inwestycji drogowych w: Szemudzie, Kościerzynie, Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce i Karsinie. Dziś Dariusz Drelich. wojewoda pomorski podpisał z samorządami umowy.

– W marcu podpisaliśmy pierwsze umowy. W wyniku postępowań przetargowych i rezygnacji dwóch samorządów z realizacji inwestycji uzyskaliśmy ok. 6 mln zł oszczędności. I to właśnie pozwoliło na podpisanie kolejnych umów - powiedział wojewoda.

Umowy na dofinansowanie inwestycji - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Edycja 2018) - drogowych podpisały:

• Gmina Szemud – „Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino” – dofinansowanie 1 884 616 zł.

• Gmina Kościerzyna - „Rozbudowa ulic Kościerskiej i Kolejowej wraz z budową ronda w Łubianie” – dofinansowanie 1 363 123 zł.

• Gmina Tuchomie - „Przebudowa dróg gminnych nr 182083G i 182084G w miejscowości Tuchomie” – dofinansowanie 470 415 zł.

• Gmina Czarna Dąbrówka - „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień - działka 9 i 14” – dofinansowanie 178 178 zł.

• Gmina Karsin - „Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Porzecznej i Słonecznej w m. Karsin” – dofinansowanie 268 410 zł. Łącznie, razem z nowo zawartymi umowami, dofinansowaniem objętych będzie 27 inwestycji. Co oznacza zmodernizowanie łącznie 76,5 km dróg lokalnych w województwie pomorskim:

• drogi gminne – 17 inwestycji o łącznej wartości 51 875 826 zł (dofinansowanie 21 871 914 zł) – modernizacja 21,5 km dróg.

• drogi powiatowe – 10 inwestycji o łącznej wartości 49 402 986 zł (dofinansowanie 21 871 914 zł) – modernizacja 55 km dróg.

Zwiększono także dofinansowanie dwóch inwestycji znajdujących się na ostatnich pozycjach pierwotnej listy wniosków objętych dofinansowaniem (powiat wejherowski dodatkowe dofinasowanie – 1 041 134 zł; gmina Nowy Staw dodatkowe dofinasowanie – 206 545 zł).

Projekty znajdujące się na ostatnich pozycjach poszczególnych części listy (powiat wejherowski oraz gmina Karsin), z uwagi na wyczerpanie środków, otrzymują niepełne dofinansowanie. Dotacje na te inwestycje zostaną zwiększone, do wnioskowanego poziomu, w przypadku uzyskania kolejnych oszczędności poprzetargowych.

Pełna lista wniosków objętych dofinasowaniem znajduje się na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wi/98814_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej.html

Data dodania artykułu: 2018-08-26
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u