SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Doktorantka z Iranu bada zanieczyszczenie żywności pestycydami
Mansoure Kermani przygotowuje doktorat z chemii analitycznej na Isfahan University of Technology w Iranie. Badania prowadzone przez nią w ramach stażu w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej mogą doprowadzić do stworzenia przełomowych metod wykrywania zagrażających ludzkiemu zdrowiu substancji w wodzie i żywności.

Mansoure ukończyła studia licencjackie z chemii na Yazd University w Iranie, a studia magisterskie z chemii analitycznej na Uniwersytecie Teherańskim w stolicy tego kraju. Prace nad doktoratem poświęconym przygotowywaniu sorbentów nanostrukturalnych do badania obecności pestycydów w środowisku z wykorzystaniem chromatografii gazowej rozpoczęła w 2014 roku na politechnice w rodzinnym Isfahanie.

– Jako doktorantka Isfahan University of Technology zdobyłam stypendium irańskiego ministerstwa nauki, badań i technologii, które umożliwiło mi odbycie stażu za granicą. Wybrałam Politechnikę Gdańską, ponieważ podczas studiów często korzystałam z artykułów publikowanych przez naukowców z Katedry Chemii Analitycznej tutejszego Wydziału Chemicznego. Jej kierownik, prof. Jacek Namieśnik, pomógł mi zdobyć wizę i przyjechać do Polski – mówi Mansoure.

Projekt realizowany przez badaczkę z Iranu na naszej uczelni dotyczy przygotowywania materiałów sorpcyjnych w technice SMPE (mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej) do izolacji związków istotnych dla ochrony środowiska, głównie pestycydów i herbicydów. Sorbenty te będą materiałami hybrydowymi, opartymi na kombinacji porowatej krzemionki oraz cieczy jonowych o różnych właściwościach.

– Ciecze jonowe są związkami o niskiej lotności, co ułatwia kontrolę ich wykorzystania w praktyce. Szerokie możliwości syntezy cieczy jonowych sprawiają, że teoretycznie możliwe jest uzyskanie takich związków, które można by wykorzystywać nawet do wykrywania jednego, konkretnego rodzaju szkodliwych substancji – tłumaczy dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. nadzw. PG z Katedry Chemii Fizycznej, opiekun naukowy Mansoure Kermani. 

Jak podkreślają Mansoure i prof. Kloskowski, roczne zużycie pestycydów w Polsce i na świecie ciągle rośnie, a długotrwałe spożywanie zanieczyszczonych nimi wody i żywności może powodować rozmaite skutki uboczne. Badania naszych naukowców, chcących zastosować do wykrywania tych substancji właśnie ciecze jonowe, mogą okazać się przełomowe, ponieważ do tej pory nie stosowano jeszcze podobnej metody na szeroką skalę.

Wysoka jakość badań prowadzonych w Katedrze Chemii Analitycznej to nie jedyny powód, dla którego Mansoure zdecydowała się odbyć staż właśnie na Politechnice Gdańskiej. Jak sama przyznaje, nasz kraj był dla niej niemal egzotycznym kierunkiem podróży.

– Gdańsk i jego okolice bardzo mi się spodobały. Znajdujące się tutaj lasy, rzeki i morze zupełnie nie przypominają krajobrazu regionu, z którego pochodzę. Przyciągnął mnie także tutejszy klimat, który jest o wiele chłodniejszy od gorącego lata w Isfahanie. W wolnym czasie chciałabym zwiedzić Polskę i sąsiednie kraje – planuje.

Po ukończeniu studiów Mansoure pragnie pozostać w Iranie i tam znaleźć pracę.

– Chciałabym zostać wykładowcą uniwersyteckim albo pracować jako ekspert w firmie zajmującej się analityką środowiska. Jestem przekonana, że doświadczenie zdobyte na Politechnice Gdańskiej pomoże mi w realizacji tych planów – uważa.

Data dodania artykułu: 2018-09-12
Autor artykułu: mat prasowe PG
stat4u