SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dolnośląska S5 z tytułem Budowy Roku 2017!
Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5, inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i prowadzona przez Oddział we Wrocławiu, otrzymał główną nagrodę w 28. edycji Konkursu Budowa Roku. Odcinkowi S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ przyznano także tytuł Budowy Roku 2017 w kategorii Inżynieria drogowa. Nagrody wręczono w Warszawie podczas Gali Finałowej.

Wojewoda gratuluje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a przede wszystkim Oddziałowi we Wrocławiu za sprawną realizację zamierzonych celów i efektywność w działaniu oraz życzy dalszych sukcesów w pracy na rzecz nie tylko poprawy międzynarodowego transportu drogowego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Cała trasa S5 będzie miała ponad 360 km długości i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. W ramach budowy S5 powstało siedem węzłów drogowych: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno i Wrocław Północ, które umożliwiają bezkolizyjne włączenie się do ruchu. Wybudowano 46 obiektów mostowych, w tym dwa charakterystyczne, zrealizowane metodą nasuwania podłużnego:

• most MS 6 o długości 750 m, przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań

• most MS 41 o długości 749 m, przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.

Dodatkowo wybudowano 85 przepustów, w tym 29 przepustów ekologicznych. Powstały cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 1,8 mld zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 900 mln zł.

Konkurs Budowa Roku, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Drogownictwa, prowadzony jest od1989 roku.

Data dodania artykułu: 2018-06-29
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u