SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dotacje ekologiczne dla gdańszczan!
Blisko 2 mln zł wyniosły w latach 2011 - 2013 dotacje celowe Miasta Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Przypominamy, że także w tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje m.in. na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne, czy instalację kolektora słonecznego.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. (!) Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek. Wnioski składać można przez cały rok do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na rok 2014, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2014r. A w tym roku na ten cel Miasto przeznaczyło pół miliona złotych.

O dotacje ubiegać mogą się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Dotacje przyznawane są na:
zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
instalację kolektora słonecznego,
likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest
przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,
zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich retencjonowanie i/lub odprowadzanie do gruntu, wód, kanalizacji deszczowej

Dotacja w zależności od realizowanego zadania i podmiotu je realizującego wynosić może nawet 100 lub 50 procent łącznej wartości wydatków. Szczegółowe informacje nt. wysokości i zasad udzielania dotacji w Regulaminie dostępnym na stronie: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,1424,24345.html

Data dodania artykułu: 2014-02-04
Autor artykułu: źródło - UM Gdańskstat4u