SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dyskusja o demografii
„Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej” - to tytuł konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obrady otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek.

- Od lat mamy problem z niżem demograficznym. Obecny rząd robi wiele, aby wzmocnić rolę rodziny. Chodzi m.in. o programy 500+, Mieszkanie+ czy też program Maluch. Celem takiej strategii jest poprawa finansów, ułatwienie decyzji o posiadaniu potomstwa, a także poprawa warunków mieszkalnych polskich rodzin – powiedziała wojewoda. Zaznaczyła również, że ze względu na starzejące się społeczeństwo rząd prowadzi także program Senior+, który skierowany jest do osób starszych.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści - prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej oraz dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o aspektach dotyczących sytuacji demograficznej województwa świętokrzyskiego, wyzwaniach polityki społecznej wobec sytuacji demograficznej naszego regionu, migracji wewnętrznych i zagranicznych, sytuacji na rynku pracy w regionie oraz kondycji rodziny w kontekście potencjału rozwojowego województwa świętokrzyskiego. Jednym z tematów były również wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej. – Chcemy wskazać dobre ścieżki do rozwoju rodzin i posiadania dzieci. Naszym pragnieniem jest aby potomstwo było naturalną koleją rzeczy, a nie sprawą nadzwyczajną – podkreśliła prof. Hrynkiewicz.

Konferencja w ŚUW to już ósme tego typu spotkanie. Docelowo odbędą się one w każdym mieście wojewódzkim w kraju. Podczas obrad omawiane są szczegółowo problemy każdego regionu z osobna. Efektem będzie publikacja ze wskazówkami dla władz regionów, aby przedstawić konkretne do podjęcia zadania. Organizatorami spotkania w Kielcach byli Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Świętokrzyski oraz Urząd Statystyczny w Kielcach.

Data dodania artykułu: 2017-02-09
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u