SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dziewczyny na Politechnice Białostockiej
Od 10 lat Politechnika Białostocka współtworzy akcję Dziewczyny na politechniki!, której celem jest promocja wśród dziewcząt i kobiet kształcenia w naukach technicznych i pracy w przemyśle

Innowacja jest konieczna dla budowania społeczeństwa i gospodarki opartych o wiedzę i ukierunkowanych na globalną konkurencyjność. Udział kobiet w tym procesie jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. Absolwentki kierunków technicznych i ścisłych muszą mieć swój wkład w tworzenie nowych rozwiązań w obszarze naukowo-technologicznym, bo ich potencjał i kreatywność są istotne dla innowacyjności kraju - informuje Fundacja Perspektywy, koordynująca akcję.

Dlatego tak ważne jest promowanie obecności kobiet na uczelniach technicznych - zarówno wśród studentek, jak i pracowników nauki.

Kobiety we władzach PB

Od XIII kadencji, tj. od września 2008 roku w najwyższych władzach Uczelni zawsze są panie. Pierwszą kobietą na stanowisku Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki była dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB, w XIV kadencji funkcję tę pełniła dr hab. Grażyna Łaska, a od września 2016 roku - Prorektorem ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej jest dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnikę Białostocką tworzy 7 Wydziałów, na 6 z nich funkcję dziekanów pełnią mężczyźni, tylko na Wydziale Zarządzania stanowisko to sprawuje kobieta - dr hab. Joanna Ejdys prof. PB. Na wszystkich wydziałach w sumie jest 23 prodziekanów, z tego aż 12 - to kobiety.

…i na studiach

Data dodania artykułu: 2017-03-09
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u