SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta
2 maja 2108 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał: ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Data dodania artykułu: 2018-05-04
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u