SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Elektroniczne zwolnienia lekarskie „e-ZLA”
Już od 1 grudnia 2018 roku wszystkie wystawiane przez lekarzy zwolnienia lekarskie będą wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej. O zaletach tego nowoczesnego rozwiązania poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

W spotkaniu wzięli także udział Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Paweł Kaleta, dyrektor Oddziału ZUS w Kielcach. Tematem przewodnim konferencji były elektroniczne zwolnienia lekarskie „e-ZLA”, które medycy mogą wystawiać już od 1 stycznia 2016 r. Podczas spotkania podsumowano pierwszy okres funkcjonowania elektronicznych dokumentów: - W styczniu tylko 2 % wszystkich zwolnień, a jest ich ok. 70 000 w skali miesiąca, było wystawione w wersji elektronicznej, w lutym już takich zwolnień było 7%, w marcu 11%, w okresie od 1 do połowy kwietnia jest ich już ponad 19%. Wierzę, że w maju i w czerwcu tych zwolnień będzie znacznie więcej - mówił Paweł Kaleta, dyrektor Oddziału ZUS w Kielcach.

Średnia wieku lekarzy w województwie świętokrzyskim wynosi 59 lat: - Wychodząc naprzeciw lekarzom, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, aby ułatwić wystawianie tych zwolnień lekarskich, zaproponowała wprowadzenie asystenta medycznego. Asystent z upoważnienia konkretnego lekarza będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie, oczywiście na podstawie tego, co w dokumentacji medycznej zapisze lekarz. Jeżeli lekarz uzna, że potrzebuje tego wsparcia to będzie miał taką możliwość - poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Już od grudnia papierowe zwolnienia lekarskie na zawsze odejdą do lamusa. Wówczas te dokumenty będą wystawiane wyłącznie w wersji elektronicznej, co zdaniem lekarzy przyśpieszy całą procedurę i wyeliminuje omyłkowe błędy w nazwisku, czy numerze PESEL. Zwolnienie bezpośrednio trafi także do płatnika składek, bądź do ZUS.

Na koniec spotkania lekarze, którzy uczestniczyli w konferencji, otrzymali pamiątkowe statuetki wraz z gratulacjami od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek za największą w regionie liczbę wystawionych zwolnień w wersji elektronicznej.

Data dodania artykułu: 2018-04-25
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u