SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna
Fitch Ratings potwierdził ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną.

- To bardzo dobra wiadomość dla Katowic. Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii – mówi prezydent Marcin Krupa. – Cieszę się, że pozytywnie oceniono m.in.: dużą zdolność do finansowania inwestycji, czy też fakt, że płynność finansowa Katowic już od lat jest na bardzo dobrym poziomie - dodaje prezydent.

W publikacji czytamy, że Katowice mają zdolność do finansowania inwestycji w dużej mierze ze środków własnych. Zgodnie z prognozą wydatki majątkowe w latach 2018-2021 mogą wynieść łącznie prawie 1,6 mld zł, co stanowiłoby średnio 20% wydatków ogółem. Większość wydatków majątkowych przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz transportem publicznym. Jest to szereg działań, które w perspektywie dwóch najbliższych lat zmienią transportowe oblicze miasta. Pojawią się centra przesiadkowe typu park&ride oraz przebudowane zostaną najważniejsze skrzyżowania na drodze krajowej nr 81. W 2018 roku w budżecie miasta Katowice zaplanowano inwestycje o wartości ponad 600 mln zł. Około połowa wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej oraz około 30% z dochodów majątkowych Katowic. Pozostałą część finansowania stanowić będzie nowy dług oraz wolne środki.

Autorzy ratingu podkreślają, że „płynność Katowic od lat jest bardzo dobra. Stan środków pieniężnych w latach 2014-2017 wyniósł średnio 350 mln zł. Przewyższał on średnią roczną obsługę długu 11x (2017r.: 13x). W okresie styczeń-maj 2018r. stan rachunków Miasta na koniec miesiąca wynosił średnio 533 mln zł, w porównaniu do 440 mln zł w tym samym okresie w 2017r. Zakładamy, że Katowice utrzymają wysoki stan środków pieniężnych mimo częściowego wykorzystania go do finansowania inwestycji. Zmniejsza to ryzyko związane z faktem, że w latach 2020-2021 roczna obsługa długu wzrośnie prawie dwukrotnie do około 70 mln zł.”. - Utrzymanie oceny ratingowej na tym samym poziomie jest dla miasta niezwykle istotne - jesteśmy bowiem postrzegani jako wiarygodny i rzetelny partner. Wysoka ocena ratingowa daje nam różne możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej, a to w konsekwencji umożliwia realizację celów jakim jest prawidłowy rozwój miasta w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym, który przekłada się na coraz wyższe standardy życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają nasze miasto jak dobre miejsce do życia, pracy i rozwijania swojego biznesu. Myśląc zatem o rozwoju miasta musimy zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości by te cele realizować – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Data dodania artykułu: 2018-07-10
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u