SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Forum Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Przemyślu
Wizytacja polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce, przelot śmigłowcem nad terenami przygranicznymi, odwiedziny ośrodka dla cudzoziemców i wspólne rozmowy w Przemyślu - Forum Prezydiów Sejmu i Bundestagu na Podkarpaciu, zorganizowane z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, to jedno z kluczowych wydarzeń pozwalających na budowę wspólnej polityki obu Parlamentów.

Nie inaczej było tym razem. Politycy rozmawiali nie tylko o kwestiach migracyjnych i bezpieczeństwa, ale także o przyszłości Unii Europejskiej. - Mamy do czynienia ze wschodnim wymiarem kryzysu migracyjnego. Ograniczenie rozmiarów tego kryzysu można osiągnąć poprzez ochronę granic strefy Schengen - powiedział Marek Kuchciński, otwierając obrady Forum w Bibliotece Miejskiej w Przemyślu.

Tematem I panelu było bezpieczeństwo w Europie i wschodnim pograniczu UE. Marszałek Sejmu podkreślił, że aktualnie bardziej niż kiedykolwiek w historii jest potrzebne utrzymanie jedności Unii i NATO. - Zasady dotyczące stosunku do Rosji, które Sojusz wypracował na ubiegłorocznym szczycie w Warszawie, powinny zostać utrzymane do momentu powrotu władz Rosji na ścieżkę działań zgodnych z prawem międzynarodowym.

W panelu II dotyczącym przyszłości Wspólnoty i współczesnych wyzwań Unii, przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert zaznaczył - Potrzebujemy jednolitego europejskiego stanowiska, aby wiedzieć jak sobie radzić ze wszystkimi wyzwaniami. Pytanie brzmi: w jakim kierunku chcemy podążać? Czy chcemy więcej czy mniej Europy? Czy chcemy więcej zadań wspólnie realizować, czy chcemy działać w pojedynkę? To nie jest banalna kwestia - podkreślił. Przewodniczącemu odpowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki - W różnych krajach pojawiają się głosy, które kwestionują sens istnienia UE. Ruch na rzecz integracji osłabł i rodzą się różne wątpliwości. W tym zakresie rola parlamentów staje się nieoceniona, aby mogły przejąć na siebie część odpowiedzialności za to co dzieje się w Europie i aby mogły przekonać obywateli, że to oni mają na to wpływ np. poprzez wybory. Z kolei zdaniem Edelgard Bulhman, wiceprzewodniczącej Bundestagu, "parlamenty są ważniejsze niż rządy" i to one mogą pomóc w odnowieniu Europy. - Trzeba wzmocnić konstruktywne spojrzenie na Europę. Jesteśmy ważnymi nośnikami współpracy. Terroryzmu nie zlikwidujemy armiami, potrzebna jest współpraca rozwojowa - powiedziała Edelgard Bulhman. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak zwróciła uwagę na potrzebę mówienia wspólnym głosem w Unii Europejskiej - W grupie jest siła. Wzmacniając pozycję własnego państwa musimy pamiętać o tym, żeby nie niszczyć siły całej Unii Europejskiej. Tworząc wspólne rozwiązania mamy silniejszy głos. - Z nadzieją przyjęliśmy Deklarację Rzymską jako sygnał politycznej jedności. Wciąż więcej nas łączy niż dzieli. Jedność UE i spójność są wartościami całej Europy - podsumował marszałek Kuchciński.

III panel Forum dotyczył współpracy strategicznej Polski i Niemiec w warunkach zmian globalnych i kontynentalnych, a także wzajemnego kształtowania wizerunków w obu krajach. Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że polska diaspora w Niemczech, szacowana na 1,5 mln osób, powinna otrzymać oficjalny status mniejszości narodowej. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła uwagę na kwestie związane z kulturą i na to jak ważne jest wsparcie nauki języka polskiego w Niemczech. Z kolei Thomas Nord, przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej zauważył, że należy reagować i uwrażliwiać opinię publiczną na sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”, które cały czas pojawiają się w niemieckich mediach.

Historia polsko-niemieckich kontaktów bilateralnych, w ramach wspólnych posiedzeń Prezydiów Sejmu RP i Niemieckiego Bundestagu, sięga roku 2004. Kolejne spotkania odbywały się w latach: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 i 2015.

Data dodania artykułu: 2017-06-18
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u