SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Gdynia przeciwko przemocy
Bezpieczeństwo społeczne a przemoc w rodzinie – teoria i praktyka”. W klubie 3. Flotylli Okrętów, podczas konferencji 8 grudnia podsumowano rok pracy gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wręczono też statuetki Ambasadorów Kampanii „Biała wstążka” w Gdyni za rok 2017.

Odbywająca się co roku na początku grudnia konferencja jest okazją do spotkania gdyńskiej koalicji specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podsumowania działań w mijającym roku. Wśród gości znaleźli się pracownicy z obszaru wsparcia społecznego miasta Karlstad w Szwecji, którzy w ramach trzydniowej wizyty studyjnej zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

- Zbudowaliśmy w Gdyni sprawną koalicję służb, instytucji i organizacji. Jej członkowie, ściśle z sobą współpracując, ustalają czy w zgłoszonym lub zaobserwowanym przypadku faktycznie występuje przemoc w rodzinie, a jeśli tak jest – wspierają osoby w nią uwikłane – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Kilkanaście lat pracy w szerokim gronie utwierdziło nas w przekonaniu, że skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga sprawnego przepływu informacji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i bezpośredniej współpracy specjalistów na co dzień. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba wszczynanych w Gdyni procedur Niebieskiej Karty zmalała o ponad 20 proc.

Gdyński Zespół Interdyscyplinarny działa od sierpnia 2010 r. Już w 2007 roku w Gdyni rozpoczęła się realizacja pionierskiego porozumienia „Wspólnie przeciw patologiom”. Podpisali je prezydent miasta, komendant miejski policji i prezes Sądu Rejonowego. Dziś gdyński zespół jest jednym z najliczniejszych w Polsce - składa się ze 142 osób. Tworzy koalicję instytucji, organizacji i specjalistów, m.in. przedstawicieli policji, pomocy społecznej, straży miejskiej, wydziałów Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, kuratorów, placówek specjalistycznych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia, oświaty, prokuratury i żandarmerii wojskowej. Członkami zespołu są również pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Bezpieczeństwa Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny. Tylko w tym roku grupy robocze gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie spotkały się ponad 500 razy.

- W 2017 roku w Gdyni wszczęto 248 procedur Niebieskiej Karty - informuje Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca gdyńskiego ZI. – Gdynia nie odbiega od średniej krajowej w dużych miastach, jednak w tym roku zanotowaliśmy spadek liczby wszczętych procedur w stosunku do lat ubiegłych. W 2017 roku wystosowano 16 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, 50 wniosków do Sądu Rejonowego lub Okręgowego o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich oraz 26 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że są też przypadki przemocy nigdzie i nikomu niezgłaszane.

Zespół Interdyscyplinarny sprawdza każdy sygnał, który do niego dotrze. Interweniuje w przypadku każdej formy przemocy, ale też w sytuacji zaniedbania. Zadaniem jego członków nie jest karanie, czy wyciąganie konsekwencji. Zespół potwierdza - lub nie - podejrzenia co do stosowania przemocy.

- Przemoc może występować w każdym domu – dodaje Mirosława Jezior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Po analizie danych z wszczętych procedur Niebieskiej Karty z ostatnich lat jasno wynika, że w Gdyni klienci MOPS stanowią jedynie 20 procent osób w ogólnej liczbie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej tego problemu choćby w formie kampanii społecznych, takich jak zakończona właśnie w Gdyni „Biała wstążka” - największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Podczas piątkowej konferencji mężczyznom, którzy w życiu zawodowym i prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, wręczono statuetki „Ambasadora Kampanii Biała Wstążka w Gdyni” za rok 2017. W tym roku laureatami zostali: prokurator Jacek Chmielewski, z-ca Komendanta Miejskiego Policji Robert Ronduda, Naczelnik Wydz. Prewencji KMP Jarosław Biały, dzielnicowy KP Witomino Marcin Halman, Wojciech Plichta ze straży miejskiej, dyrektor Liceum Katolickiego Dariusz Kruca, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 Andrzej Bodnar, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Remigiusz Walędziak, zawodnik Rugby Club Arka Gdynia Rafał Kwiatkowski, oraz Przemysław Groński ze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Ustce.

Data dodania artykułu: 2017-12-10
Autor artykułu: UM Gdynia
stat4u