SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Grzebowisko dla zwierząt domowych w Szczecinie- rozstrzygnięcie przetargu
Urząd miasta rozstrzygnął przetarg na 30 letnia dzierżawę ternu przy ul. Bielańskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na grzebowisko dla małych zwierząt domowych. Według komisji przetargowej najlepszą ofertę złożyła szczecińska firma Medicclean Norbert Pieńkowski.
„Tęczowa Kraina” to nazwa projektu grzebowiska, który chce przy ul. Bielańskiej w Szczecinie zrealizować zwycięska firma. Komisja przyznała jej maksymalną ilość punktów za proponowaną wysokość czynszu za dzierżawę terenu (100 zł/m-c) oraz wysoko oceniła wstępną graficzną i opisową koncepcję zagospodarowania miejsca, sposób realizacji inwestycji (zastosowane standardy, technologie) oraz harmonogram realizacji zadania. Zaproponowana koncepcja jest zgodna z wytycznymi opracowanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Harmonogram inwestycji przewiduje jego etapowanie, przy czym ostatni etap przewidziany jest w okresie krótszym niż narzucony w warunkach przetargu (okres 3 lat).

Według propozycji na grzebowisku będzie można pochować psa i kota, ale także np. królika, świnkę morską, chomika, jaszczurkę, myszkę i ptaka. Cena pochówka zależała będzie od wielkości zwierzęcia, a także od wymagań i oczekiwań właściciela. Będzie możliwość pochówków zbiorowych lub indywidualnych, a także zwierząt zasłużonych np. policyjnych, w osobnych kwaterach. Na terenie grzebowiska postawiony zostanie pawilon gospodarczo - biurowy, składający się z kilku pomieszczeń . W jednym z nich planowane jest usytuowanie pokoju pożegnań.

Zwycięska firma zatrudnia pracownika na stanowisku specjalista ds. logistyki oraz rozwoju firmy, który posiada doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z grzebowiskiem dla zwierząt oraz w prowadzeniu działalności o tym charakterze.

Medicclean przedstawiła także oświadczenie wspólnika niemieckiej firmy Portaleum Haustierkrematorium GmbH Berlin o zamiarze współpracy w świadczeniu usług kremacji zwierząt domowych.

Według gminy zaproponowana oferta rokuje, że usługi prowadzone przez firmę Medicclean będą należyte i ogólnodostępne.

Data dodania artykułu: 2014-07-02
Autor artykułu: źródło-UM Szczecinstat4u