SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,IV Europejski Kongres Samorządów.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 26 kwietnia br. była gościem specjalnym trwającego w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów

W trakcie swojego przemówienia, szefowa MEN podsumowała dotychczasowe zmiany w edukacji oraz podziękowała samorządowcom za pomoc we wdrażaniu reformy edukacji.

– System edukacji powinien być na tyle elastyczny, aby ciągle dostosowywał się do nowych wyzwań i odpowiadał na potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas wydarzenia, szefowa MEN przysłuchiwała się dyskusji podczas panelu pn. „Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań”. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy ekonomia społeczna jest dla samorządów szansą, zagrożeniem czy obowiązkiem. W tej dziedzinie w ostatnich latach zaszło wiele istotnych zmian.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Jak co roku w Krakowie spotykają się przedstawiciele różnych środowiska, żeby porozmawiać o nurtujących ich sprawach i spróbować znaleźć odpowiedź na pytania o rolę samorządu w systemie politycznym kraju.

Udział w Kongresie wzięło około 2000 gości. Byli wśród nich liderzy samorządów, przedstawiciele administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Blisko jedna trzecia uczestników pochodzi z zagranicy – wśród nich ważni politycy, eksperci i ludzie biznesu.

Najważniejszym wydarzeniem Kongresu była gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla najlepszych samorządów. Laureatów wyłoniono na podstawie Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Został on przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Data dodania artykułu: 2018-04-28
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u