SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,I miejsce dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2015.

W tegorocznej edycji konkursu szczególnie brano pod uwagę kwestie techniczne, finansowe, współudział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy, prowadzoną politykę jakości, ale także to jaką rolę odgrywa przedsiębiorstwo w życiu lokalnym.

Najwyżej sklasyfikowany został Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. za działalność w 2015 roku. Ranking, tworzony przez magazyn Dziennik Gazeta Prawna, miał na celu pokazanie czołówki branży komunalnej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw oraz informowania opinii publicznej o działaniach branży odpadowej.

W rankingu wyróżniono 10 zakładów. Na podium, obok Poznania, znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zajmuje się składowaniem odpadów, rekultywacją terenu składowiska, oczyszczaniem odcieku, monitorowaniem środowiska oraz edukacją ekologiczną.

Data dodania artykułu: 2015-11-26
Autor artykułu: www.poznan.plstat4u