SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
W poniedziałek (16.10.2017 r.) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku.

W uroczystości m.in. wzięli udział: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.

W trakcie inauguracji wręczono nagrody Ministra Zdrowia czterem naukowcom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

- prof. dr hab. Marii Zofii Górskiej za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

- prof. dr hab. Irinie Kowalskiej za osiągnięcia organizacyjne w zakresie podniesienia standardów kształcenia i dydaktyki oraz opracowania programów studiów zorientowanych na potrzeby rynku pracy dla kierunku lekarskiego i lekarsko- dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- prof. dr hab. Markowi Wojtukiewiczowi - zespołową za osiągnięcia dydaktyczne – za współredakcję i współautorstwo pracy „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego,

- dr Marcie Komarowskiej - indywidualną naukową za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia doktora, w tym za pracę „Rola wybranych czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych we wnętrostwie”.

Data dodania artykułu: 2017-10-18
Autor artykułu: Podlaski UWstat4u