SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w SGSP
W sobotę 29 września 2018 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2018/2019 ­– kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania ambitnych przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy, służby i kariery zawodowej. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta, którą odprawiono w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ceremonialne Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. mgr. inż. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał rektor- komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. – „Kiedy zbieramy się tu na placu w naszej Uczelni to czujemy, że jest to kolejny, ważny etap w naszej historii. Etap kształcenia pożarniczego, który nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu młodego pokolenia. 1 marca 2019 r. będziemy obchodzili 80. rocznicę pierwszego kursu oficerskiego w murach naszej Uczelni ” – podkreślił. Życzył, by akt ślubowania:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia − nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej

– był przez całe życie drogowskazem. Zwracając się do immatrykulowanych zaznaczył, że wybór trudnego zawodu strażaka-ratownika lub cywilnego eksperta ds. bezpieczeństwa będzie wpływał na bezpieczeństwo krajowe czy międzynarodowe.

Słowa ślubowania wypowiedziało 91 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz przedstawiciele osób zakwalifikowanych na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej, oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów Państwowej Straży Pożarnej.

W imieniu wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego okolicznościowy list odczytał prorektor-zastępca komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. Następnie wykład inauguracyjny dotyczący m.in. obrony terytorialnej wygłosiła dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Andrzej Melak, sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz przedstawiciele środowiska akademickiego z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem na czele i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.

Data dodania artykułu: 2018-10-05
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/Mariola Główka
stat4u