SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Informacja na temat programu Rodzina 500+
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat Programu Rodzina 500+ informujemy, że ustawa wprowadzająca to świadczenie jeszcze nie weszła w życie

Obecny projekt ustawy, którego wejście w życie planowane jest na drugi kwartał 2016 r. zakłada, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe już nie jest przewidziane.

Zgodnie z treścią aktualnego projektu świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów określonych w przepisach o oświacie oraz przepisach o szkolnictwie wyższym.

Zadanie to będzie realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu (ul. Ozimska 19, 8p.), w którym zorganizowany zostanie Dzień Otwarty, aby mieszkańcy mogli uzyskać więcej informacji na temat nowego świadczenia. Termin Dnia Otwartego zostanie podany do wiadomości na naszej stronie oraz stronie www.mcs.opole.pl po opublikowaniu ostatecznego tekstu ustawy.

Wzory wniosków i innych oświadczeń oraz szczegółowe informacje na temat tego świadczenia będą również dostępne na stronie www.mcs.opole.pl po wejściu w życie ustawy oraz po opublikowaniu odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Data dodania artykułu: 2016-01-21
Autor artykułu: www.opole.pl
stat4u