SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inwestycje w Strzelcach Krajeńskich
Gmina Strzelce Krajeńskie oraz Powiat Strzelecko-Drezdenecki otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

8 czerwca 2018 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku dla województwa lubuskiego przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 21.647.864 zł. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Burmistrzem Strzelec Krajeńskich Mateuszem Federem, Starostą Strzelecko-Drezdeneckim Edwardem Tyranowiczem oraz Wicestarostą Bogusławem Kierusem poinformowali o przyznaniu dofinansowania na inwestycje drogowe w Strzelcach Krajeńskich.

– Cieszę się, że w naszym województwie kolejnych 18 inwestycji drogowych zostanie zrealizowanych na kwotę 21 mln 600 tyś zł. Dziękuję samorządowcom za dobre projekty, dobre wnioski. Drogi, które będą remontowane w Strzelcach Krajeńskich są ważnymi inwestycjami. Są to drogi łączące strefę gospodarczą i zakłady przemysłowe, a dodatkowo łączą się z drogą krajową i wojewódzką – powiedział wojewoda Władysław Dajczak. Wojewoda dodał, że w ramach naboru do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgłoszono 79 projektów o dofinansowanie zadań na kwotę ponad 100 mln. zł., co pokazuje jak duża jest skala potrzeb i oczekiwań samorządów w tym zakresie.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki złożył wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich”. Wartość zadania wynosi 543 462 zł. Przyznana dotacja wyniosła 60 % wartości inwestycji, czyli 326 077 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie zostanie zrealizowane w okresie od kwietnia do listopada bieżącego roku. Realizacja zadania trwale wpłynie na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu, poprzez zapewnienie spójnej sieci dróg publicznych na terenie powiatu, województwa i kraju.

Gmina Strzelce Krajeńskie złożyła wniosek na dofinasowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich - etap I” Wartość zadania wynosi 3 459 965 zł. Wnioskowana kwota dofinasowania wyniosła 2 075 979 zł.

Data dodania artykułu: 2018-06-22
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u