SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jan Paweł II autorytetem moralnym dla większości Polaków. Badanie CBOS
Niemal dla wszystkich dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym autorytetem moralnym. Dwie trzecie badanych (67%) nie ma co do tego wątpliwości.
Według najnowszego badania CBOS - "W oczekiwaniu na kononizację" - Jan Paweł II pozostaje autorytetem moralnym dla 99% osób określających się jako wierzące i postępujące zgodnie z nauczaniem Kościoła, dla 92% wierzących na swój własny sposób oraz dla 66% respondentów określających się jako niezdecydowani i niewierzący.

Osoby, które uważają, że kierują się w życiu wskazaniami JPII, stanowią obecnie niemal trzy czwarte ogółu badanych (72%). Tylko niespełna co czwarty respondent (23%) przyznaje, że nie należy do ludzi, którzy kierują się w życiu wskazaniami papieża Polaka. Również wśród tych, którzy swoją wiarę określają jako niezupełnie zgodną z nauczaniem Kościoła, mniej więcej trzy piąte deklaruje postępowanie zgodne z papieskim przesłaniem (62%) oraz zalicza się do osób znających treść nauczania Ojca Świętego (58%).

Polacy przypisują ogromne znaczenie kanonizacji papieża Polaka. Będzie to wydarzenie bez precedensu. Niemal wszyscy badani (98%) uważają, że oficjalne uznanie papieża za świętego będzie ważne lub bardzo ważne dla jego rodaków. Powszechne jest również przekonanie, że wydarzenie to będzie też istotne dla rodzin respondentów oraz dla nich osobiście (89% i 88% wskazań). Kanonizacja będzie miała także wielkie znaczenie dla Europy (80% wskazań) oraz dla świata (76%).

Według autorów badania wzrost zainteresowania życiem i działalnością papieża po jego beatyfikacji pozwala przypuszczać, że również kanonizacja wpłynie na podtrzymanie pamięci o Janie Pawle II, a nawet na jej umocnie.

Data dodania artykułu: 2014-04-27
Autor artykułu: źródło - www.solidarnosc.org.plstat4u